Amsterdamse Bisschop onder vuur

Woensdag 20 februari: Amsterdamse Bisschop onder vuur.

Fantastisch. Ik sta er weer eens gekleurd op! Met publicatie van naam en woonplaats wordt ik in één naam genoemd met bisschop Oduro en zijn kennelijk in Amsterdam gevestigde kerkgenootschap, waar ik geen lid van ben. De suggestie wordt gewekt dat ik op een of andere manier verweven zou zijn met de activiteiten van Uduro, die ik niet persoonlijk ken. Beetje verwarrend allemaal. 

Een en ander is te lezen in een artikel van reporter Patrick Meershoek in Het Parool. Over de inhoud van dit artikel kan ik kort zijn. Zie hier een voorbeeld van de hetze tegen MMS en niet het vergelijkend gesprek.

Ik vraag me af: is dit goede of slechte journalistiek? Is het te vergelijken met een werkend geneesmiddel tegen een slopende ziekte of te beschouwen als een kwaadaardig journalistiek gezwel met metastasen? Ik hoef deze klassiek geschoolde reporter niet te herinneren aan de leidraad van de Raad voor de journalistiek, een ethische code voor journalisten. Ik wil niet ingaan op de inhoud van deze kwestie, maar er wel dit van zeggen: voor mij is het helder dat Patrick Meershoek zich vrij heeft gevoeld om vrijwel ieder aspect van de beroepsethiek aan zijn laars te lappen. Anderzijds is het zo dat ik ook moet begrijpen dat, indien het hier slechts om een column of opiniërende bijdrage gaat, veel van mijn tegenwerpingen mogelijk geoorloofde methoden zijn. Ik vraag me af waarom dat eigenlijk zo is.
Het publiceren van mijn naam en adresgegevens enerzijds en het liegen over mijn professionele identiteit is in mijn ogen een voorbeeld van een ontluikende mediadictatuur die zich onder het mom van journalistieke vrijheid in Nederland op brede schaal aanmatigend ontwikkelt. In ieder ander corrupt systeem dat zichzelf toetst maar niet berispt of royeert, kunnen journalisten kennelijk ongehinderd de privacy van vrije- en anders denkende Nederlanders schaden. De volgende vraag dient te worden beantwoord: is het publiceren van mijn persoonsgegevens in dit artikel noodzakelijk geweest bij het aan de orde stellen van de kwestie Oduro? Was dit zinvol en geoorloofd? In iedere geval is het lastig en lasterlijk. Ik ga hem maar eens bellen.