Cannabisolie

Het recht om jezelf en anderen te helpen met gezondheidsproblemen: waarborgen in de geneesmiddelenwet.

Peace. Ik probeer goed, vredelievend en vrij te leven, met liefdevolle aandacht voor de natuur, de dieren en de mensen om mij heen. Naast het aanwenden van zelf gekweekte cannabis ten bate van mijn gezondheid, sta ik mijzelf de ervaring van mentale verwondering toe bij het gebruik ervan.

Cannabis Sativa: Zelf kweken en olie maken
Ervaring opdoen en experimenteren met het gezondheidsbevorderende pharmaceutisch universum genaamd Cannabis Sativa, begint voor mij met het opkweken van enkele zaadjes. Het plezier van zelf kweken, dat ergens in het vroege voorjaar begint, vindt omstreeks eind oktober z’n apotheose met het oogsten van de cannabinoiden-rijke toppen. Na het oogsten begint een nieuwe fase; het produceren van een mooie, natuurzuivere cannabisolie.

Gebruik ten bate van gezondheid en leven
Cannabis, wiet, marihuana. Allemaal benamingen voor dezelfde plant waarvan er veel verschillende soorten bestaan. Verschillende soorten met verschillende eigenschappen. Het is algemeen bekend dat het gebruik van cannabis gezondheidsbevorderende eigenschappen bevat.In een publicatie in de Nature Reviews-Cancer stelt Dr. Manuel Guzman uit Madrid dat cannabinoïden, de groei van tumoren in cel-culturen en muizen remmen.
Dat doet de cannabinoïde door de sleutelcellen die de groei van kankercellen stimuleren te veranderen. Kankercellen hebben geen automatische groeistop zoals de meeste cellen in ons lichaam, ze blijven doorgroeien en missen dus de noodrem die de groei stopt. De cannabinoïde levert deze noodrem en stopt de groei van de cel zelf maar ook de bloedvaten naar de tumor worden actief afgebroken waardoor de tumor geen nieuwe voeding krijgt. Hierdoor sterft de tumor uiteindelijk af. Rick Simpson ontdekte dat cannabisolie heilzaam kan zijn voor kankerpatienten.  Met ‘Rick Simpson olie’ wordt dus THC houdende olie bedoeld. Ik gebruik iedere avond 2 druppels eigengemaakte cannabisolie vlak voor ik ga slapen. Daardoor slaap ik diep en rustig. De Nederlandse staat produceert medicinale wietolie als medicijn tegen pijn, slapeloosheid en (psychische) stress.

Recreatief gebruik
Het proces van cannabisolie maken gaat in mijn geval samen met de beleving van een stuk creatieve expressie dat daarmee samenhangt. Transcenderend en experimenterend leren is een bijzondere activiteit die ik al sinds jaar en dag beöefen; het gebruik van cannabis levert boeiende mentale en emotionele processen op die mij een wondere wereld van metafysica in geestelijke vrijheid doen ervaren. 

Cannabisolie en kunst in mijn atelier

Repressie is Depressie: ‘Demoncratie’
Wat ik doe moet ik weten, maar waar het gaat om eigen kweek en het verstrekken ervan feitelijk niet. Immers, Sativa is een ‘product of nature’ dat op de lijst van verboden stoffen van de opiumwet voorkomt. Sativa is een verboden plant en een verboden middel. Voor mij is dat onbegrijpelijk.

Het waarborgen van klassieke mensenrechten
Het waarborgen van klassieke mensenrechten, waaronder het recht op zelfverantwoordelijkheid en zelfbeschikking ten aanzien van de eigen gezondheid en leven, is een kwestie van eer en respect voor onze natuur, afkomst en oorsprong als mens. Mijn persoonlijke spirituele en cosmische identiteit en de daaraan verbonden rechten als vrij mens gaan opgelegde overheidsplichten als staatsburger te boven. Zo ken ik mezelf en zo is mijn werkelijkheid. Maar ik zie ook hoe de overheid essentiële mensenrechten miskent, ontkent en – in mijn ogen – schendt. Vrijheidsbeperkende wetten, maatregelen en machtsuitoefeningen door autoriteiten ervaar ik daarom vaak als een repressie op mijn functioneren als burger en als vrij mens.

Laat ze, laat ze, laat iedereen z’n eigen gang maar gaan. Bescherm ze, voed ze, zo is het helaas nog nooit gedaan. Laat ze, laat ze, laat iedereen z’n eigen gang maar gaan. Bevrijd ze, begeleid ze, want zo is het echt nog nooit gegaan.

Repressie van klassieke mensenrechten
Repressie is een oeroud machtsmiddel dat maar tot één ding leidt: een samenleving waar vrijheid een droom is en het leven een gevangenis en een hel. Om daar niet aan mee te werken, sta ik het mezelf toe om, openlijk,  kleinschalig maar met mate, burgerlijke ongehoorzaamheden te verrichten.
Ik doe wat in mijn ogen goed is en rechtvaardig, zonder iemand in de weg te staan, te benadelen of kwaad te doen. Dingen waarvan ik van mening ben, dat ze functioneel zijn voor de gezondheid en welzijn van mijzelf en de mensen om mij heen.

Dit mag niet! Dat mag niet! Nederland is hard op weg om een drakonisch betuttelland te worden. Het kweken van cannabis in je eigen achtertuin is verboden, wordt niet langer gedoogd. Dat recht behoudt de overheid zich namelijk zelf voor. Anno 2018 zijn de machtsuitoefeningen van de Nederlandse overheid voor velen oorzaak geworden om uiting te geven aan gevoelens van onvrede, angst- en boosheid. Ook voor mij.
Wat je niet mag vertellen, bereik je ook niet. Op de barricade dus.

Repressie is depressie!
Repressie (lees: het ontnemen van vrijheden) is in mijn beleving een geniepig ziekmakende stressor in een deels uitgeputte samenleving en een gecorrumpeerde burgermaatschappij. Stel de hoogste belangen van mensen voorop , dan volgen gezondheid en welzijn vanzelf. Waar de overheid lof wordt over zichzelf uitspreekt als eerbetoon voor het verwezenlijken van een groeiende economie, wordt daarvan vooral de keerzijde zichtbaar. Wat ik zie is vooral een gewonde, zieke en machteloos staande, armoedige samenleving die veelal klakkeloos aanneemt wat overheid en media allemaal te vertellen hebben. Het is het ware gezicht van een niets ontziende, commercieel economische dictatuur, die voor velen verborgen blijft.

Lichtpuntje: Gelukkig ontvangt iedereen van tijd tot tijd een teken waarmee wonderbaarlijke element van magisch leven zichtbaar wordt. Ik ook.  zie hier een raadgevend berichten met een wijsheid van zichzelf dat vertelt wat goed is en wat niet! Geduld is een schone zaak. Noodzakelijke veranderingen nemen hun tijd.

Ongelofelijk hoe het goddelijke en mystieke in mijn leven zich altijd van z’n beste kant laat zien

Verweer, een innerlijk strijdveld.
Ik ben van mening dat iedere wet of maatregel, die beoogt de verstrekking van een aantoonbaar veilige en gezondheidsbevorderende substantie aan mensen te onthouden, geen stand kan houden. Waar wettelijke repressie zich toont als een machtsuitoefening van autoriteiten, met het doel mensen in hun vrijheid en grondrechten, die zien op welzijn, gezondheid en leven te beperken, te bemoeilijken of te ontnemen, is in mijn visue sprake van een misdrijf dat mijn verweer daartegen rechtvaardigt. Maar ik wil dat mijn verweer een positief verhaal is. Mijn petitionele aspiraties met betrekking tot het fenomeen volksmedicijn bieden mij misschien die mogelijkheid. 

Zelf kweken en cannabisolie maken is best hard werken en daar moet je af en toe op eigen wijze (lees: zelf-beloning) van genieten.
Niemand kan aan het uiterlijk van deze opkomende, 100% natuurlijke wonderplantjes, de geneeskrachtige, gezondheid- en geestelijk welzijn bevorderende eigenschappen aflezen.

Zelf cannabisolie maken om jezelf en anderen te helpen.
Mensen die kampen met een ziekte of aandoening benaderen mij soms omdat ze op zoek zijn naar natuurlijke cannabisolie. Geloof en ethisch besef staan het mij dan niet toe de verstrekking ervan aan deze mensen te weigeren. Ik ben van mening dat een overheid, die het zelf kweken, produceren en verstrekken van medicinale cannabisolie aan mensen met gezondheidsproblemen onthoudt door het wettelijk te verbieden, essentiële vrijheidsrechten schendt. Bovendien baat ze die op lucratieve wijze uit ten bate van zichzelf. Was het ooit anders?


Cannabis: drugs?
Een overheid die cannabis als ‘drugs’ betitelt, het gebruik ervan ontmoedigd, zelf kweken verbiedt en het verstrekken cq de verkoop ervan criminaliseert, is in mijn ogen zelf crimineel.

Van criminalisering zou geen sprake moeten zijn, decriminalisering is het devies. Haal cannabis uit de opiumwet. Cannabis is een natuurlijke plant en de natuur is van niemand. Het goed van de natuur mag niet aan mensen onthouden worden, verboden worden.  Het produceren, verstrekken en gebruiken van medicinale cannabis zijn een oorspronkelijke en essentieël mensenrecht. Door deze grondrechten te ontnemen worden de eigen verantwoordelijkheid, de vrije keuze en het onvervreemdbare recht op gezondheid en leven van vrije mensen getreden. In mijn werkelijkheid betekent vrijheid het aanwenden van alternatieve middelen en vrijgesteld zijn van alle middelen en therapieën die niet zelf zijn gekozen, inclusief en niet beperkt tot vaccinaties, röntgenfoto’s, scans, microchip implantaten of een ziekteverzekering die is opgelegd door een regering of autoriteit.


Klassieke mensenrechten beschermen en bewaken.
Wij mensen moeten er als Nederlands staatsburger voor zorgen dat onze essentiële, klassieke vrijheidsrechten bewaakt en gewaarborgd worden en blijven. Medicinale THC/CBD houdende cannabisolie hoort in mijn wereldbeeld niet thuis in de opium- of Novel Food wetgeving, maar dient vrij verkrijgbaar te zijn en als volksmedicijn, als zodanig gedefiniëerd, toegelaten en gewaarborgd in de geneesmiddelenwet. Met het grootste respect voor de private rechten van vrije mensen dienen deze grondrechten ook in het burgerlijk rechtboek, dat deze rechten soms schendt, verankerd te zijn en te blijven.

Zelf medicinale Cannabisolie maken
Cannabisolie is in mijn ogen een heel bijzonder volksmedicijn. 100% natuurlijk, volkomen onschadelijk en zonder hoge kosten met veel plezier zelf te maken. Een enkel plantje in de tuin of op het balkon is al voldoende voor jezelf en anderen; je kunt er veel mensen blij mee maken. In deze blog laat ik zien hoe een paar planten in de tuin voldoende olie oplevert om jezelf en mensen om je heen te kunnen helpen.

Een intens proces.
Al met al is het hele proces, van zaadjes planten tot oogsten en cannabisolie maken, een behoorlijk intens proces! En voordat je het eerste druppeltje van je eigen product hebt geproefd, ben je van april tot oktober alweer een half jaar verder. En als je net als ik het geluk hebt dat je dit allemaal in je eigen tuin kunt doen, levert dat een niet onaanzienlijke bijdrage op aan je mentale en lichamelijke gezondheid! Lekker semi agrarisch bezig zijn, met beide handen in de grond, liefdevolle aandacht geven aan je plantjes en af en toe even lekker gek doen.


Stichting Mediwiet
Als kleine thuiskweker ben ik bijzonder geïnspireerd door het baanbrekende werk van Werner Bruining en zijn Stichting Mediwiet, een stichting die zich richt op de zelfredzaamheid van patiënten met behulp van medicinale cannabis. Op zijn website zijn interviews en ervaringsverhalen te vinden en het recept om zelf THC olie te maken. Je kan veel van hem leren en producten aanschaffen die je nodig hebt om je eigen medicinale cannabisolie te maken.

Ik maak al enkele jaren cannabisolie. In april plant ik de zaadjes in een kweekbakje en eind april, begin mei plant ik ze uit in m’n achtertuin. In November 2018 produceerde ik naar eigen mening de allermooiste wietolie ooit, geëxtraheerd met zuivere, drinkbare alcohol en geproduceerd op basis van een schitterende kwaliteit Italiaanse medicinale olijfolie die meer dan 1000mg/l phenolen bevat. Wow.. wat heb ik weer genoten van dit hele proces!


Najaar 2018: Mooi verpakte flesjes van 10ml cannabisolie gemaakt van 5 zaadjes.

Bericht van Werner Bruining, voorzitter van Stichting mediwiet
Werner Bruining meldde vanochtend dat (volgens CNN) de staat New York op het punt staat om cannabis voor recreationeel gebruik te legaliseren. Volwassenen van 21 jaar en ouder zouden in de nabije toekomst cannabis voor eigen gebruik thuis mogen telen. Op zich zou dit een flinke stap in de goede richting zijn, maar al met al blijft het een staaltje van overheidsbemoeienis.  Interessant is dat er daarnaast een keten van vergunningen komt voor commerciële telers, verpakkers, bewerkers en verkopers, maar ook publieke gelegenheden met legale consumptie en verkoop zoals coffeeshops en restaurants. Dat op de cannabis een belasting van 13% gelegd gaat worden. In Nederland zou dat ten hoogste 9% moeten bedragen, gelijkgesteld aan de btw voor reguliere toegelaten medicatie. Partij voor de Dieren zou er in mijn beleving goed aan doen eens te strijden voor een 0% btw regeling en een gedeeltelijke vergoeding door ziektekostenverzekeraars. Daarmee maak je namelijk helder zichtbaar dat het gebruik van gezondheidsbevorderende producten gestimuleerd wordt met aanzielijk betere voorwaarden dan het verdienmodel van btw en accijnzen dat wordt gehanteerd voor gezondheidsschadelijke producten.

Werner stelt eens te meer “Geleidelijk komt zo een einde aan de sociale schande van onze tijd, strafbaarstelling van THC waar in 10.000 jaar nog nooit iemand aan is overleden. Het verbod op recreationele hennep werd als excuus gebruikt om de co2 positieve industriële hennep de pas af te snijden. Daar kon immers papier, schone brandstof, bioafbreekbaar plastic, isolatiemateriaal, hoogwaardige kleding, zeep, shampo, vleesvervanger en medicijnen zoals CBD van gemaakt worden. Hennep is het gewas met de hoogste Co2 opname per hectare dat geen insecticiden en kunstmest nodig heeft en geldt als grondverbeteraar. Het verbod is een sociale economische en morele ramp die staat aan de basis van de huidige wereldwijde erosie, bomenkap, milieu vervuiling, stijging van het co2 gehalte en was daarmee een bijdrage aan de huidige klimaatverandering, opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel. Ook op sociaal niveau heeft het cannabis verbod veel ellende veroorzaakt, de levens van miljoenen mensen geknakt, voor scheuringen in families gezorgd, ouders tegen hun kinderen opgezet, het domste wat je met cannabis kunt doen is het verbieden.”