Cannabisolie

Het recht om jezelf en anderen te helpen met gezondheidsproblemen: waarborgen in de geneesmiddelenwet.

Peace. Ik probeer goed, vredelievend en vrij te leven, met liefdevolle aandacht voor de mensen om mij heen. Daarnaast sta ik mezelf de ervaring van verwondering toe, door enerzijds het gezondheidsbevorderende gebruik van Cannabis Sativa te ervaren.  Anderzijds ondersteunt Cannabis mij bij de beleving van het goddelijke mysterie in mij en schenkt mij geestelijk welzijn. Prietpraat van een ouwe hippie, welzijn in optima pharma!

Cannabis Sativa: Recreatief gebruik
Ervaringen met het gezondheidsbevorderende, pharmaceutische universum, verpakt in een zaadje genaamd Cannabis Sativa, die beginnen voor mij met het opkweken van een enkel zaadje. Het plezier van kweken vindt z’n apotheose in het oogsten van de bloem en het maken van een prachtige, natuurzuivere cannabisolie. In dit momentum dat enkele weken duurt, wordt ik langzaam maar zeker één met met de beleving van een holistische en sjamanistische ervaring die mij geestelijk welzijn schenkt. Ik leer, eer en respecteer die werkelijkheid. Steeds opnieuw ervaar ik nieuwe elementen in het plezier van het ontdekken wie daadwerkelijk tot mij spreekt, vanuit de geest, en mij de essentie laat zien van vrijheid als mens en als geestelijke en cosmische entiteit. Jaja.. Het consumeren van Cannabis Sativa levert mij in positieve zin ook een creatieve functie op, die samenhangt met dieper bewustzijn en het ontsluiten van diepzinnig, innerlijk weten. Cannabis Sativa ondersteunt het vermogen om ideomotorisch te tekenen en te communiceren. Voor mij een proces van inwijding in de mystieke leer, die via innerlijke bron en leermeesterschap, de geheimen van een oorspronkelijk spirituele en cosmische identiteit doet ontsluiten en tastbaar maken. Ik ben daar intens mee vergroeid en dankbaar voor.

Cannabis drogen en olie maken in mijn atelier

Repressie is Depressie: ‘Demoncratie’
Ik begrijp dat wat ik doe, haaks staat op wat de wet voorschrijft maar ook z’n recht vindt in het gedogen ervan. Zelf ben ik van mening dat het waarborgen van mijn rechtmatige aanspraak op klassieke mensenrechten, waaronder het zelfbeschikkingsrecht met betrekking tot mijn gezondheid en leven, een kwestie is van menselijke eer en respect voor goddelijke afkomst en natuur. Vrijheidsbeperkende wetten, maatregelen en machtsuitoefeningen door autoriteiten ervaar ik als een repressie op mijn functioneren, zowel als burger en als vrij mens. Maar ik ben ook dankbaar dat ik Nederlands staatsburger ben en niet elders in de wereld, waar vrijheid slechts een droom is en het leven een hel. Ik wil hier graag laten zien hoe ik, tegen beter weten in, mezelf toesta om kleinschalig en met mate, burgerlijk ongehoorzame handelingen te verrichten. Ik sta niemand in de weg met wat ik doe, benadeel niemand. Ik sta voor dingen waarvan ik van mening ben dat ze voor mijn welzijn en dat van anderen goed kunnen zijn. Repressie van regimes, regeringen, overheden, media en individuele mensen in machtsposities, daar moet ik iets mee. Logisch toch?

Dit mag niet! Dat mag niet! Angstgebonden respect moet ik hebben voor de machtsuitoefening van autoriteiten die het zogenaamd goed met ons voor hebben! Daarom sta ik op en demonstreer ik tegen wet- en regelgeving die beoogt mij te hinderen en te straffen om wat ik denk en doe als vrij mens!
Wat je niet mag vertellen, bereik je ook niet. Daarom moet wat je wilt bereiken wel helder zichtbaar zijn.

Repressie is depressie!
Repressie is in mijn beleving een onnodig ziekmakende stressor in een deels uitgeputte samenleving en een door leugens en bedrog gecorrumpeerde burgermaatschappij. Breek mij de bek niet los want dan zie ik de samenleving liefdevol als gewond, ziek, machteloos, medicijn-, consumptie verslaafd, gelovend in een bedriegelijke vorm van welzijn, als gif in voeding maar verpakt als een geschenk aan onszelf, levend in een pandora’s box van een maatschappij, die het ware gezicht van een niets ontziende, commercieel economische dictatuur voor ons allen verborgen houdt. Gelukkig is het Goddelijke, het mystieke element, dat jou en mij vertelt dat goed ontmoet door wat je doet, altijd aanwezig! 

Ongelofelijk hoe het goddelijke en mystieke zich in mijn bestaan altijd opnieuw laat zien

Verweer, een innerlijk strijdveld.
Ik ben van mening dat iedere wet of maatregel, die beoogt de verstrekking van een aantoonbaar veilige en gezondheidsbevorderende substantie aan mensen te onthouden, stellig geen stand kan houden. Waar wettelijke repressie zich toont als een machtsuitoefening van autoriteiten, die mensen in hun vrijheid en grondrechten op welzijn, gezondheid en leven beperkt, deze hen ontneemt of bemoeilijkt, is sprake van een misdrijf en rechtvaardigt verweer daartegen.

Zelf kweken en cannabisolie maken is best hard werken en daar moet je af en toe op eigen wijze (lees: zelf-beloning) van genieten.

Mijn verweer laat zich uitdrukken als een innerlijk strijdveld waar weerspiegelingen van maatschappelijke, repressieve krachten verslagen worden door doebewust de vrijheid te nemen, en op kleine schaal zogenaamde ‘burgerlijk ongehoorzame’ dingen te doen; onschuldige activiteiten die het welzijn van mijzelf en anderen bevorderen en niets en niemand schaden. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een onrecht. Iedereen heeft het recht op een geliefde, maar onderdrukte, typisch Nederlandse identiteit; ongehoorzaam maar menslievend en vrij. En gevat is goede gedachten, goede daden en goede woorden.

Niemand kan aan het uiterlijk van deze opkomende, 100% natuurlijke wonderplanten, de ongelofelijke geneeskrachtige, gezondheid- en geestelijk welzijn bevorderende eigenschappen aflezen. Het niet ontvankelijk verklaren van empirisch zelfonderzoek door vrije mensen, is een ongeoorloofd en onrechtvaardig machtsmiddel van controlerende en vrijheidsberovende autoriteiten.

Zelf cannabisolie maken om jezelf en anderen te helpen.
Ervaring heeft mij geleerd dat ik zelf baat heb bij wat ik ‘volksmedicijnen’ noem, zoals Cannabisolie, CBD houdende producten en MMS.
Mijn speciale interesse bij het zelf maken van cannabisolie gaat vooral uit naar de gezondheidsbevorderende eigenschappen ten behoeve van mijn eigen gezondheid en leven; en natuurlijk die van mijn medemensen. Mensen die kampen met een levensbedreigende ziekte of aandoening bellen mij soms op omdat ze op zoek zijn naar iets waarvan ze weten dat ze dat nodig hebben. Mijn geloof en ethisch besef staat het niet toe, zieke mensen de verstrekking van door mij gemaakte producten als MMS en Cannabisolie te weigeren. Het feit dat het mij verboden is, of in het algemeen verboden en illegaal is verklaard dit te doen, is voor mij van secundair belang. Uiteraard gebruik ik cannabisolie en MMS primair voor eigen gebruik en de gratis verstrekking ervan aan vrienden en kennisen.

Kleinschalig kweken is een gedoogd grondrecht. 
Ik ben van mening dat een overheid, die het kleinschalig zelf kweken, produceren en verstrekken van medicinale cannabisolie aan mensen met gezondheidsproblemen verbiedt, terwijl het zichzelf die rechten exclusief toebedeeld en op lucratieve wijze uitbaat, essentiële vrijheidsrechten van mensen onrecht aandoet. 

Nederland op z’n kleinst.
De overheid als exclusief doorgeefluik van medicinale drugs kan mijn overheid niet zijn. Cannabis is een natuurlijke plant en de natuur is van iedereen. Het produceren, verstrekken en gebruiken van medicinale cannabis zijn oorspronkelijke en essentiële mensenrechten. Door deze grondrechten te ontnemen worden de eigen verantwoordelijkheid, de vrije keuze en het onvervreemdbare recht op gezondheid en leven met handen en voeten getreden. In mijn werkelijkheid betekent vrij mens zijn, vrijgesteld zijn van alle middelen en therapieën die niet zelf zijn gekozen, inclusief maar niet beperkt tot vaccinaties, röntgenfoto’s, scans, microchip implantaten of een ziekteverzekering opgelegd door een regering of autoriteit. Helaas constateer ik iedere dag weer opnieuw, dat we de verkeerde kant op gaan in Nederland.


Klassieke mensenrechten beschermen en bewaken.
Nederlanders moeten ervoor zorgen dat essentiële, klassieke vrijheidsrechten bewaakt en gewaarborgd worden en blijven. Medicinale THC/CBD houdende cannabisolie hoort in mijn wereldbeeld niet thuis in de opium- of Novel Food wetgeving, maar dient vrij verkrijgbaar te zijn en als volksmedicijn toegelaten en gewaarborgd in de geneesmiddelenwet. Met het grootste respect voor de private rechten als vrije mensen dienen deze grondrechten ook in het burgerlijk rechtboek, dat deze rechten soms schendt, verankerd te zijn en te blijven.

Zelf medicinale Cannabisolie maken
Cannabisolie is in mijn ogen een heel bijzonder volksmedicijn. 100% natuurlijk, volkomen onschadelijk en zonder hoge kosten met veel plezier zelf te maken. Een enkel plantje in de tuin of op het balkon is al voldoende voor jezelf en anderen; je kunt er veel mensen blij mee maken. In deze blog laat ik zien hoe een paar grote planten in de tuin voldoende olie oplevert om tientallen mensen te kunnen helpen.

Een intens proces.
Al met al is het hele proces, van zaadjes planten tot oogsten en cannabisolie maken, een behoorlijk intens proces! En voordat je het eerste druppeltje van je eigen product hebt geproefd, ben je van april tot oktober alweer 5-6 maanden verder. En als je net als ik het geluk hebt dat je dit allemaal in je eigen tuin kunt doen, levert dat een niet onaanzienlijke bijdrage op aan je mentale en lichamelijke gezondheid! Lekker semi agrarisch bezig zijn, met beide handen in de grond, liefdevolle aandacht geven aan je plantjes en af en toe even lekker gek doen.


Stichting Mediwiet
kleine thuiskweker ben ik bijzonder geïnspireerd door het baanbrekende werk van Werner Bruining en zijn kindje, Stichting Mediwiet, een stichting die zich richt op de zelfredzaamheid van patiënten met behulp van medicinale cannabis. Op zijn website zijn interviews en ervaringsverhalen te vinden en het recept om zelf THC olie te maken. Je kan veel van hem leren en producten aanschaffen die je nodig hebt om je eigen medicinale cannabisolie te maken.

Ik maak al enkele jaren cannabisolie. In april plant ik de zaadjes in een kweekbakje en eind april, begin mei plant ik ze uit in m’n achtertuin. In November 2018 produceerde ik naar eigen mening de allermooiste wietolie ooit, geëxtraheerd met zuivere, drinkbare alcohol en geproduceerd op basis van een schitterende kwaliteit Italiaanse medicinale olijfolie die meer dan 1000mg/l phenolen bevat. Wow.. wat heb ik weer genoten van dit hele proces!


Mooi verpakte flesjes van 10ml 20% pure cannabisolie gemaakt van 5 zaadjes.