Minister Bruins: Apothekers zouden vaker zelf medicijnen moeten maken

Donderdag 17 januari 2019
Een bijzonder opmerkelijke actie van de minister voor MZS. Bruno Bruins ontpopte zich onlangs als een ware Robin Hood van de apothekerswereld. Ogenschijnlijk bewonderenswaardig en onverantwoordelijk tegelijk. Enerzijds staat Bruno op tegen grote farmaceuten die onder licentie geneesmiddelen maken zoals Orkambi en spoort hij namaak activiteiten van veel te dure of niet verkrijgbare medicijnen door apothekers aan. Anderzijds wenst hij diezelfde apothekers veel succes in de strijd met diezelfde grote fabrikanten. Maar waarschijnlijk niet zonder de gerustellende gedachte dat hij indien nodig de kwestie zelf wel zal fiksen.

Wat is hier nu precies aan de hand?
Wat opvalt is dat Bruno zijn wens ‘dat apothekers vaker zelf medicijnen maken’ openbaar maakte tijdens de opening van het nieuwe laboratorium van de Haagse Transvaal Apotheek van apotheker Paul Lebbink. Dat is dezelfde apotheek die op recept Cannabisolie in CBD en THC olie levert aan patiënten. Zie hier de overheid als drugsleverancier. Paul ontpopt zich in dit licht als de maker van volksgeneesmiddelen en a;s namaker van geneesmiddelen. Bruno is degene die hem daarin ondersteunt. Bruno’s aanpak vond onlangs grond na onderhandelingen met Vertex, producent van het geneesmiddel Orkambi, dat door Paul werd nagemaakt. ‘Bruno en Vertex zijn er toch uitgekomen’ zo schrijft o.a. skipr.nl. Kleinschaligheid speelt hierin kennelijk een cruciale rol.

Kleinschaligheid troef
Als kleinschaligheid troef is, zoals in geval van MMS, zou er dan voor MMS geen weg liggen om Bruno te bewegen ten minste apothekers toe te staan om MMS te maken en te verstrekken? MMS is natuurlijk geen geneesmiddel, maar wordt door Bruno wel gezien als een pseudo-geneesmiddel. Tegelijkertijd – op basis van 20 jaar ervaring met Jim Humble’s MMS – kan er met een voor de hand liggende farmaceut als Andreas Kalcker bijvoorbeeld misschien een deal worden gesloten die een ICH conform toxicity study naar MMS en de financiering daarvan mogelijk maakt. Een paar miljoen euro in een deal tussen Andreas en Bruno zou voldoende zijn om de gezondheidsbevorderende werking van een paar druppeltjes chloordioxide bij het voorkomen en behandelen van ziekten binnen het spectrum van verkoudheid tot Malaria en van diarree tot Autisme wetenschappelijk te onderzoeken en vast te stellen. Waar het MMS en chloordioxide aangaat is handhaven en illegaliseren geen optie. Bij het uitblijven van politieke oplossingen die wet- en regelgeving toelaat vrije mensen hun funamenteel recht op gezondheid en leven te onthouden of te verbieden past maar één gedachte: ‘Nothing is lawfully right that is morally wrong.”

Bruno: noch geschoold noch bevoegd.
Tijdens de opening van het nieuwe laboratorium van Paul Lebbink maakte Bruno zelf een aantal capsules, al belanden die niet in de pillendoos van een patiënt. ‘Bruno is immers niet geschoold en bevoegd om medicijnen te maken en veiligheid gaat voor alles.’ zo stelt skipr.nl. Die stelling gaat mank. Het vullen van capsules met een door Paul nagemaakt medicijn onder toezicht van de apotheker zelf behoeft geen enkele bevoegdheid anders dan die door Paul zelf is verleend.
In navolging van die stelling blijf ik van mening dat vrije mensen in Nederland het fundamentele recht niet onthouden mag worden eenvoudige volksgeneesmiddelen als MMS en Cannabis gerelateerde producten zelf te maken en te verstrekken. Zeker niet zolang deze niet op reguliere wijze mede verkrijgbaar zij

Met MMS en Chloordioxide de volksgezondheid verbeteren.
Als het Bruno – in zijn rol als nieuwe Robin Hood van de Nederlandse apothekerswereld – dus werkelijk te doen is om gezondheidscijfers in Nederland te verhogen en ziektecijfers te verlagen, zijn Jim Humble’s MMS en het CD programma van Andreas Kalcker in absulute zin de geëigende middelen om deze resulaten te op korte termijn te bereiken en daarmee de internationale politiek voor zijn aanpak te winnen.