MMS blijkt geen medicijn tegen uitputting en depressie

Donderdag 30 mei 2019:
MMS blijkt geen medicijn tegen uitputting en depressie.

Even normaal bijkomen dus. Lichamelijk en geestelijk bijtanken en vooral, resetten. Nooit heb ik ook maar één moment ingezien hoe mijn eigen toewijding en aandacht ook zijn negatieve lading kende en mij parten speelde. De uitspraak van de commissie bleek voor mij een knock out. Maar ook knock outs hebben hun functionele kant. Immers, dit exemplaar weerhield me van door gaan op dezelfde, schier uitzichtloze weg.Inmiddels zijn er 2,5 maand verstreken. De petitie ligt stil, maar in die tijd is er toch heel veel gebeurd.  In restrospect zal ik de tijdseindjes eens trachten aan elkaar te knopen. Te beginnen met de brief, die ik verpakt als tip aan de directie van het Zaans Medisch Centrum schreef, inzake het overlijden van een met NDM bespette patiënt. Want In het ZMC is kort geleden een patiënt overleden, vermoedelijk ten gevolge van een urineweginfectie met een multiresistente bacterie met NDM kenmerken. Dit heeft het ZMC gisteren bekendgemaakt.Na de eerste melding van het NDM-besmettingsprobleem bij het ZMC, waar van 9 gevallen sprake was, zijn sinds 2018 bij 38 patiënten een resistente NDM-darmbacterie aangetroffen. “Er zijn ingrijpende maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Dit beleid wordt dagelijks gemonitord en is de afgelopen maanden nauwgezet afgestemd met een landelijk team van externe deskundigen op het gebied van infectiepreventie.”

De betreffende bacterie is een zogeheten Citrobacter en behoort tot de Enterobacteriaceae. De Citrobacter in het ZMC draagt het enzym New Delhi-Metallo-beta-lactamase (NDM), dat de bacterie resistent maakt tegen veel van de gangbare antibiotica. Er zijn vanaf begin 2018 uitgebreide maatregelen genomen om verdere aanwezigheid te bestrijden van deze mondiaal oprukkende multiresistente bacterie. Er is door het ZMC een landelijk expertgroep ingesteld op het gebied van infectiepreventie die bestaat uit professoren, medisch specialisten  en andere experts op het gebied van microbiologie  en infectiepreventie en -bestrijding.

De landelijke expertgroep bevestigt dat – gezien het uiterst kleine risico –patiënten en bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken over eventueel besmettingsgevaar. Patiënten kunnen gewoon opgenomen en bezocht worden volgens de normale bezoekregeling. Dit sluit ook aan bij de richtlijn van het RIVM waar het ZMC regelmatig overleg mee heeft.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is uiteraard ook nu volledig ingelicht. De IGJ concludeert dat het duidelijk is dat het ZMC zich maximaal inspant om deze NDM onder controle te krijgen. De toename van de multiresistente bacteriën is een mondiaal probleem.

Aldus de nieuwsgaring.

Ik ben een simpel denkend mens. Ik denk aldus: 38 mensen levensbedreigend ziek door besmetting met een resistente bacterie. Antwoord: MMS. Ik denk na en misschien tegen beter weten in, schrijf ik het ziekenhuis de volgende brief binnen het kader van de TIP-lijn.

“Mijn naam is Steven Soeten, Onderzoeksjournalist, verbonden aan European Press Agency en Geo Press. Mijn tip betreft het elimineren van de NDM bacterie met MMS/chloordioxide.

Sinds 2006 produceer en gebruik ik MMS, een eenvoudige manier om in situ kleine doses chloordioxide aan te maken. Chloordioxide is een eenvoudig oxidatiemiddel dat wereldwijd een toenemende populariteit geniet vanwege veelvuldig aangetoonde, positieve gezondheidsresultaten bij gebruikers. Ik gebruik MMS ten bate van mijn gezondheid en die van anderen, die mij daarom vragen.

Op 28 februari 2018 publiceerde de NVWA een, in mijn ogen, eenzijdig en laakbaar onderzoek naar MMS. Overheidsorganisaties (NVWA, NIVM, BuRo), RTL4 Nieuws en diverse online nieuwsplatforms alsmede een toxicoloog hebben ervoor gezorgd dat MMS in een bijzonder kwaad daglicht werd gesteld. Dientengevolge heb ik de levering van MMS in Nederland helaas moeten staken. De hetze tegen MMS is wereldwijd en gaat door tot op de dag van vandaag. In mijn ogen een schandelijke ontwikkeling, die veel meer mensenleed veroorzaakt dan het gebruik ervan. Er zijn geen mensen gestorven aan het gebruik van MMS, zelfs niet na pogingen tot zelfdoding met het middel.

Wereldwijd laat de ervaring zien dat, in de afgelopen 20 jaar, de gebruiksprotocollen voor MMS zodanig zijn uitontwikkeld, dat MMS volkomen veilig, effectief en zonder bijwerkingen kan worden ingezet. Niet veel mensen weten dat chloordioxide ‘s werelds meest effectieve, natuurlijke biocide is, en nog minder mensen (willen) weten dat, mits laag gedoceerd, onschadelijk voor mens en dier. In tegendeel, ervaring laat keer op keer zien dat verstandig gebruik van chloordioxide gezondheidsbevorderend uitpakt. Deze eenvoudige chemische stof wordt nog steeds niet ingezet als medicijn. Voor deze discussie is in dit bericht uiteraard geen plaats.

Mijn vraag aan u:
De NDE bacterie heeft een eerste leven opgeëist. Bent u bereid om met mij in gesprek te gaan over MMS en de (on)mogelijkheid om MMS, chloordioxide, aan de hand van de gebruiksprotocols van het Health Recovery Guidebook van Jim Humble, in te zetten bij de bestrijding van de NDM bacterie?

Graag verneem ik uw tegenbericht.
Hartelijke groet,
S.J. Soeten

Tips: Heeft u een tip of een verbeterpunt voor ons? Ook daarvoor kunt u dit formulier invullen. Wij nemen alle tips en verbeterpunten in overweging.
Uw melding is succesvol verstuurd. Er wordt binnen twee weken contact met u opgenomen. Heeft uw melding enige spoed? Neemt u dan direct contact op via abachri.n@zaansmc.nl of tel. 075 650 24 60.

Wordt vervolgd.