MMS en Covid-19

 


Twee héééle kleine emmertjes water halen, twee emmertjes…. Maar dan wel met een beetje 25% natriumchloriet of 4% zoutzuur erin. En nee, echt niet, heus niet: dit product verstrek ik echt aan niemand! Het is een uitgewerkt voorbeeld van een idee hoe een snel en effectief MMS product er zou kunnen uitzien in deze tijd van Corona. In situ te maken chloorioxide voor het testen en eventueel behandelen van Corona besmette personen binnen de mogelijkheden die onze wetgeving daartoe biedt. Dat betekent apotheek, huisarts, specialisten etc. Gaat niet gebeuren denk ik. Maar de gedachte was tevens: ik maak er 1000 stuks van. En als er in mijn kleine dorpje, waar zo’n 600 mensen wonen, de Corona pleuris uitbreekt en iedereen wordt ziek en er overlijden mensen, dan heb ik wél een alternatief voor iedereen die dat zou willen. Niemand weet ervan. En dat zal wel zo blijven. Met een journalist overlegde ik de mogelijkheid om een zorgpartij te vinden die op eigen initiatief bereid zou zijn om op deze manier een makkelijk bruikbaar chlooridioxide testmiddel te fabriceren. In de ampullen zit precies voldoende ingrediënt om 1 patient dmv het Jim Humble protocol voor Corona te behandelen. Ik heb de inhoud zelf al 3 keer tot mij genomen, leef nog en heb nergens last van. Geen enkele bijwerking te bespeuren, maar de Corona or griep, wie zal het zeggen, was binnen 1 middag over.  Met de medewerking van een welwillende apotheker bijvoorbeeld kunnen de grondstoffen op puurheid en zuiverheid worden geprepareerd en aldus afgemeten worden aangeleverd bij de ampullenfabrikant. dat traject is er klaar voor en maakt heel graag 100.000 stuks per week. Zoveel is stelling niet nodig noch naar mijn mening ooit nodig geweest. Werkt het? Dan is het bingo voor Nederland en hoeven we ons helemaal nergens meer zorgen over te maken, ook niet voor de toekomst, tenzij de aard en wijze waarop Corona virussen zullen worden gemaakt zich wijzigt. Met andere woorden, vergeet het idee dat de natuur hier zijn hand in heeft. De mens is verantwoordelijk. En de mens expirimenteert met Corona vaccins. Dat kan ten behoeve van de immuniteitswetenschap zijn, maar ook ten behoeve van biologische oorlogvoering. De Coronacrisis is één van de twee, of beide. Terug naar het chloordioxide protocol, de hele samenleving kan zich ermee beschermd weten voor een bedrag van een klein hoopje mondkapjes. De economie blijft draaien en dat is dan eigenlijk weer jammer. Werkt het niet? Welnu, wetenschappelijke testen wijzen uit dat chloordioxide 100% effectief is tegen Corona. En het gebruik ervan IN het lichaam wordt al ruim 20 jaar gedaan door mensen zoals ik en vele duizenden overal ter wereld, zonder problemen, zonder bijwerkingen. Ook tegen Corona, toen het nog een gewoon wintergriepje was. Dus… Tja, dan zal ik verder mijn mond maar houden. Hoe dan ook, de vraag blijft in beide gevallen, werkt het wel, werkt het niet, gerechtvaardigd: What the fuck is ons huideige Coronavirus dan in hemelsnaam voor een ‘virus’? En wat maakt dat iedere regering overal ter wereld iedere nationale samenleving en economie figuurlijk gesproken uiterst ziek mag maken (mensen opsluiten en gek laten worden) en figuurlijk sterven (baan kwijt, bedrijf failliet, huwelijk strand, familieleden niet mogen bijstaan bij hun sterven, alles kapot) met alle nog op ons afkomende ellende en kosten van dien, ten behoeve van een relatief klein en normaal aantal ziek geworden Corona patienten, hoe erg ook dát is?

Terug in de tijd. Na de afwijzing van mijn petitie was het even een jaartje stil. Ik heb van nieuwsredacties tot RIVM en van ziekenhuis tot volksvertegenwoordiger, gelobbied maar nergens poot aan de grond gekregen. Drie maanden voorbereiding werden uiteindelijk in twee minuten van tafel geveegd. Niet toegelaten. Het stilzwijgen van overheid, media en individueen werd dus uiteindelijk ook het devies voor mezelf. Tot hier en niet verder dus.  Eerst maar eens in retraite, mijn wonden likken en mijn eigen bestaan waarborgen. MMS verstrekking in Nederland aan banden, naar het buitenland met mate. En de helft van mijn woning verhuren om de kosten te kunnen dekken. Na enige tijd lever ik toch de mij zo geliefde essentiele chemicaliën op bescheiden niveau uit aan gebruikers die mij vertellen dat ze niet zonder willen of kunnen. Die niet begrijpen, waarom deze middelen verboden zijn. Die ze nodig hebben ten bate van hun gezondheid. Aan hun gehoor geef ik toe. Vervolgens heroverweeg ik langzaam maar zeker mijn positie en ontwikkel een nieuw plan.

Oprichting Stichting Mamiso Foundation:

Per 1 januari 2020 heb ik Stichting Mamiso Foundation opgericht. Motivatie voor de oprichting werd mij ingegeven door de negatieve gebeurtenissen met betrekking tot MMS van vorig jaar. Het verbod op mms, de mediahetze die volgde en het steevast maar nul op request of geen gehoor krijgen bij zogenaamde journalisten en hun redacties, zogenaamde gezondheidsinstituties, overheid en 2e kamer. Frustratie over mijn democratische rechten als burger. Zorg over onze mensenrechten als mens. Daarnaast de chronisch wordende frustratie over de al maar groeiende overheidsbemoeienis en controle, wet- en regelgeving die erop gericht is om de bewegingsvrijheid in te perken en te controleren. Dit mag wel, dat mag niet, dit is goed voor je, dat niet, we kennen het verhaal. En het maakt me ziek. Het letterlijk ontmoedigen van zelfdenken, zelf zorgen, zelf verantwoording nemen voor de eigen gezondheid en leven en te zonder meer, zonder zorgen zelf de regie te houden, zelf te kunnen beslissen over wat doe ik wel en wat laat ik. Daar gaat het om. De gedachte dat ik leef in een staat die stelt een voorbeeld van vrijheid te zijn, maar diezelfde vrijheid stelselmatig decimeert door toelatingseisen wetenschap, wet- en regelgeving, doet mij bescherming zoeken voor de kwetsbare belangen van mijzelf en mijn medemens. De roverheid bepaalt, grist en graait naar gelang de ‘economie’ dat vereist, zogenaamd in het belang van ‘de zorg’ en het welzijn van Jan en Alleman, maar ik moet er niet aan denken dat bedrijven als Monsanto Bayer op enig moment chloordioxide en natriumchloriet voor de neus van Jim Humble wegkapen. Want in mijn ogen verdient deze man, die 20 jaar geleden ontdekte dat de symptomen van Malaria binnen no time verdwenen door toediening van gestabiliseerde zuurstof, de Nobelprijs van de Vrede. Stichting Mamiso Foundation is opgericht met het doel de belangen en nalatenschap van deze man, voor pharmaceutische roverij te beschermen en te waarborgen voor de mensheid. Mamiso is een fondsenwervende instantie. Met die fondsen kunnen legal, informatieverstrekking, onderzoek en het legalisatieproces van MMS gefinancierd worden. Voor de commissie van volksgezondheid werd mijn petitie in maart 2019 niet toegelaten. Het was een eenpitteractie met 500 handtekeningen en 100 getuigenissen. Te klein en onbeduidend om in de tweede kamer behandeld te worden. Helaas, want wat is dat nu, ruim een jaar verder, een schot in eigen voet gebleken. Heel Nederland, inclusief regering en 2e kamer, is in een massahypnose terechtgekomen om een virus met de naam Corona. Een door mensen gemaakt virus. Democratie heeft plaatsgemaakt voor tijdelijke dictatuur. En achter het gezicht van deze dictatuur verschuilt zich de kracht van facisme. Facisme, dat met het virus in de ene hand en het vaccin in de andere, zonder bloedvergieten, een draconsiche campagne heeft ingezet om de wereldbevolking te decimeren. En uit een hypnose kom je pas als de shock van de kilkoude, levensbedreigende waarheid je voor ogen staat. Dwaasheid regeert. Terwijl de wetenschap van MMS, chloordioxide, natriumchloriet, opzich reeds feitelijke geneesmiddelen, deze plandemie had kunnen voorkomen. Door open te staan voor ieder argument vanuit de wereldbevolking, voor de bijzonder, specifieke, positieve genezingseigenschappen van ozidatie. Met Stichting Mamiso Foundation en Volksmedicijn.com  pakken op waar we gebleven waren: zwijgen is geen optie. Wat niet verteld mag worden is precies datgene wat we nodig hebben om te bereiken wat we willen, wat we eisen. Opschorting van burgerplichten tot onze vrijheid en erkenning van onze mensenrechten zijn gewaarborgd in iedere wet en regelgeving.

Meer lezen? www.mamiso.foundation

26 februari 2020
MMS Chloordioxide ampul.
Al geruime tijd loop ik rond met de gedachte hoe het zou zijn om MMS of een gebufferde oplossing van Chloordioxide in ampullen te verpakken. De gedachte die ik daarbij heb is dat flesjes van 30ml voldoende inhoud bevatten waar voortschrijdend gebruik gewenst is, maar onnodig bulky en zwaar zijn als slecht eenmalig of kortdurend gebruik vereist is. Het Health Recovery Guidebook van JH stelt 2 keer 18 druppels chloordioxide voor in geval van  Malaria. In geval van Corona en andere griep-virussen zouden 2 tot 3 keer achtereen 6 druppels chloordioxide voldoende zijn (*).  1 ml vloeistof bevat 16-20 druppels afhankelijk van de standaard die gebruikt wordt. 18 druppels zit daar midden in. 2 tot 3 keer 6 druppels is een handige afgeleide. Op deze gedachte volgt een beeld van een met MMS (natriumchloriet) of chloordioxide ampul van 1 mililiter.

Begin februari produceerde ik een handmatige proef met MMS. Daar merkte ik dat er zich zout (NaCl) afzette op sommige ampullen. Met de hand vullen is natuurlijk ook niet de bedoeling. Ik stelde me daarom in verbinding met een professioneel vulbedrijf en vroeg een offerte aan ten behoeve van een testrun en een prijscaculatie op 100.000 stuks. Uit een pre-test blijkt dat het vullen met 4% zoutzuur schade zou opleveren aan de vulmachine. Het zwakke zuur bijt zodanig in op metalen oppervlakken dat het niet verantwoord werd geacht om verder te gaan. Natriumchloriet leverde geen probleem op. Citroenzuur ook niet. Enigzins vreemd omdat citroenzuur (50%) een sterker zuur is dan 4% zoutzuur. Ik besloot de test te doen met citroenzuur. Een maand later maakt ik deze foto van het resultaat.


Saillant detail van deze foto betreffen natuurlijk de groene en rode stickertjes die de ampullen markeren. Pas bij reguliere productie kunnen de ampullen voorzien worden van een bedrukking die voldoet aan wet- en regelgeving op dat punt. De stickertjes zijn bedrukt met een nieuw beeldmerk ten behoeve van mijn stichting Mamiso Foundation, dat ik pnlangs heb laten ontwikkelen door een marketing communicatieburo in verband met een aanvraag voor een merkregistratie.

20 Maart 2020:
Corona: Storm in een glas water?

Of een wereldwijde coupe, met het doel de vrijheid en rechten van de mens voor eens en altijd in te perken? Een draconische gedachte! De Corona Crisis, die overgens nog steeds geen kenmerkende verschillen laat zien in vergelijking tot de ‘jaarlijkse griep’ (oversterfte vorig jaar 2900, 1917/18 9400, 2016/17 7500, 2015/16 3900, 2014/15 8600) rechtvaardigt de vraag:

Wat maakt dit virus nu anders dan andere?

Hoe chip je mensen zodat ze 100% controleerbaar worden? Met een virus misschien? Met G5 misschien, dat aan een frequentie van 60Hz als activator van een host, die al reeds in de lichamen van gevaccineerden is geplaatst, zuurstof ongeschikt maakt om in hemoglobine te worden omgezet? Knop aan: Dan wordt je ineens onwel, en val je neer… Knop uit, dan heb je gewoon griep. Niks aan de hand. Advies: zet je G5 uit en schakel terug naar G3 of 4. Want niets wat er gebeurt,  adds up. Makes sense. Niemand die ik erover spreek begrijpt het.

Is het Corona virus gerelateerd aan het testen van G5? Dan is dit mogelijk een eerste stap van een heel goed voorbereid, draconisch programma, dat nu in een practische fase terecht is gekomen. Feit is dat locaties in Noord Italié en Finland als eerste G5 testlocaties zijn aangewezen. Ten tijde van die tests is het Cornavirus ontstaan. Zoek het zelf eens op. 

Met embryonale essenties van varken en menselijk embryonaal materiaal, dat reeds in de mensen is geplaatst middels ‘staatsvaccinatieprogramma’s’ zetten wij reeds de eerste stappen op weg naar de spreekwoordelijke gaskamer. Excuus. Maar laat mij maar even met mijn gedachten, mijn mening, mijn duistere blik op de toekomst die met de lockdown gekte van de overheid bewaarheid is geworden.

Ik heb geen angst. Ik zie de realiteit. En moet helaas vaststellen dat gezond verstand er met de beste wil van de wereld niet in slaagt het plaatje kloppend te krijgen. Open je ogen. Hoor en zie. Denk na. En hecht geen geloof aan autoriteiten die ons leven en economie, onze zelfstandigheid en vrijheid in chaos storten, totdat ze vertellen wat er nou echt aan de hand is.

Als Corona een virus is, dan is er ook een oplossing. Aleen, als die oplossing toegelaten zou worden, zou er een Corona programma niet levensvatbaar zijn. Naar mijn mening is er maar één allesomvattende oplossing voor dit schier onafwendbare menselijk drama. Chloordioxide. Maar alle wetenschappelijke studies, rapporten, ervaringen en patenten ten spijt, die enerzijds aantonen dat zij gezondheid bevorderende eigenschappen bezit en anderzijds geschikt is om pathogene organismen als het Corona virus te doden, blijft chloordioxide vooralsnog een verboden stof. Driemaal raden waarom.

Een kleine opsomming:

  1. Er is wetenschappelijk bewijs dat chloordioxide werkzaam is tegen het Corona virus.
  2. Er is wetenschapelijk bewijs dat chloordioxide wordt ingezet als desinfectiemiddel in Corona gerelateerde situaties als onderdeel van protocols door de WHO. Denk aan het ontsmetten van ruimtes, instrumentaria, voedsel etcetera.
  3. Er is wetenschappelijk geen bewijs dat inname door de mens gezondheidsschadelijk is voor mens en dier.
  4. In tegenstellig daarmee is er wel voldoende  empirisch bewijs dat inname bevorderlijk is voor herstel van de algehele gezondheidstoestand van mens en dier.
  5. Er is tastbaar bewijs waarmee wordt aangetoond dat onderzoeken door overheden, regimes van belangengroepen, alsmede mainstream media antipropaganda verspreiden en het gebruik van chloordioxide ten bate van de gezondheid en leven van vrije mensen als gezondheidsschadelijk bestempelen, het gebruik ervan ontmoedigen en de verkoop of verstrekking ervan aan banden leggen; ook in Nederland is dat geval.

Naar mijn mening maakt het inzetten van chloordioxide het opbouwen van immuniteit en het wachten op een vaccin onnodig. Chloordioxide is effectief tegen Corona en kost niets.

In het licht van de huidige maatregelen en de maatregelen die nog aanstaande zijn, is het spelen met mensenlevens in mijn ogen een zachte uitdrukking van de ramp die zich voor onze ogen voltrekt. Het blinde geloof in deze maatregelen is in mijn ogen absurd. Het mogelijk verplicht stellen van vaccinatie tegen het Corona virus als een vervolgstap op deze maatregelen is in mijn ogen een draconische wandaad die aanstaande is, een coupe d’etat en een aanslag op de vrijheid en klassieke mensenrechten.

Het is voor mij onbegrijpelijk en onacceptabel dat er mede door toedoen van het niet toelaten van het verstandig gebruik van chloordioxide ten bate van de gezondheid en leven van mensen, ernstig ziek worden en sterven als het gevolg van bacteriele, virale en parasitaire infecties.

Het is voor mij onacceptabel dat regeringen en regimes en de belangengroepen die hen aanstuurt, parlementsleden en bevolking in het ongewisse laat, die ons waarheden vertelt die leugens te bedekken, die ons de essentiele informatie en waarheden onthoudt en ons klassieke recht als vrij mens op gezondheid en leven afneemt en schaadt. Dat is een misdrijf en dient ten volle aldus te worden beschouwd.

In mijn beleving is deze zogenaamde Corona Crisis een ondemocratisch machtsmiddel, een wapen gelijk, dat wereldwijd door autoriteiten wordt aangewend als een te rechtvaardigen methode om economiëen plat te gooien en te vernietigen, groot kapitaal, vermogens van mensen en bedrijven, pensioenfondsen teniet te doen. Maar bovenal is het de onherstelbare schade die aangericht wordt in de levens van mensen.

Veel mensen nemen chloordioxide ten bate van hun gezondheid. Het is ons recht als vrij en zelfdenkend, intelligent mens. Laten wij ons dat niet ontnemen! Laten we doorgaan met zelf onderzoek en de gezondheidsbevorderlijke eigenschappen van natriumchloriet en chloordioxide bij aanwending als zelfgeneesmiddel nastreven.

Laten wij bevorderen dat er een parlementair onderzoek wordt ingesteld naar de gezondheidsschadelijke aspecten van vaccinaties in de periode 1960-heden. Naar de mogelijk schadelijke aspecten van vaccinaties en G5 en deze in verband brengen met de huidige Corona crisis.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15847934/
Study on the resistance of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus.

https://patents.justia.com/patent/10130701
Coronavirus patent THE PIRBRIGHT INSTITUTE

https://www.terchemicals.com/en/news/detail/protection-against-corona-virus.html.  Chlorine dioxide: effective active ingredient against the corona virus:

“Here, the term respiratory virus is a generic name for various viruses which cause respiratory diseases such as pneumonia in animals. Among them are included influenza virus, parainfluenza virus, rhinovirus, bird flu virus, SARS virus, corona virus, etc. Infection with such respiratory virus and subsequent onset of respiratory virus disease can sometimes result in death of the subject.”

https://patents.google.com/patent/EP1955719B1/en
Chlorine dioxide gas for use in treating respiratory virus infection

“The products available for surface disinfection offered by TER Chemicals are based on the highly effective active ingredient chlorine dioxide. It is proven to inactivate and eliminate corona viruses and other harmful germs by a study of the Tianjin Institute of Environment and Health. So far, chlorine dioxide, with its beneficial properties, has only been available to commercial and professional users. The products offered by TER Chemicals dimension the active ingredient chlorine dioxide for everyday needs, which makes them accessible also to private users in a simple and safe way.”

En wat is synonym voor chloordioxide? Inderdaad: MMS.


26 maart 2020
Wat gebeurt er als je op de Google de vraag stelt: Helpt chloordioxide tegen Corona? Dan krijg je dit te lezen:

CLAIM: Chlorine dioxide will help get rid of the new virus from China.
AP’S ASSESSMENT: False. The U.S. Food and Drug Administration warns against ingesting the bleaching agent.

THE FACTS: As news spread about the new coronavirus outbreak, social media accounts began promoting the idea that drinking chlorine dioxide or products with names like Miracle Mineral Solution (Steven: MMS) would help wipe out the virus. Chlorine dioxide has been falsely touted by fringe groups online as a “miracle” cure for autism.

But it’s a debunked conspiracy theory that continues to live online. The FDA told The Associated Press in a statement that they do not recommend ingesting this product.

“We understand people are concerned about the spread of the novel coronavirus and we urge people to talk to their health care provider about treatment options, as well as follow advice from other federal agencies about how to prevent the spread of this illness,” the agency said.

Chlorine dioxide is used as a bleaching agent and for water treatment. The FDA has been warning against drinking chlorine dioxide since 2010 after the agency received several reports of consumers drinking products containing the chemical. The agency warns that drinking the product can cause nausea, vomiting, diarrhoea and symptoms of severe dehydration.

Social media users began circulating the false claim on Facebook, Twitter and YouTube shortly after the first case of the virus made landfall in the U.S.

Nearly 6,000 cases of the virus have been reported and about 132 people have died. A majority of the reported cases have been in Wuhan, China, where the first case was found.

Coronavirus is the name of a family of viruses including the common cold and when found in bats, camels and other animals it can evolve into SARS, severe acute respiratory syndrome.

This is part of The Associated Press’ ongoing effort to fact-check misinformation that is shared widely online, including work with Facebook to identify and reduce the circulation of false stories on the platform.

Maar dit is mijn mening: Onder de naam Master Mineral Supplement (MMS) promoot de Amerikaanse ingenieur Jim Humble en vele enthousiaste gebruikers natriumchloriet als een vermeende remedie voor een aantal toepassingen in de vorm van een alternatief antibioticum. Bij deze controversiële therapiemethode worden een oplossing van natriumchloriet en zwakke zuren zoals citroenzuur of zoutzuur gebruikt, waardoor chloordioxide wordt vrijgemaakt en druppelsgewijs toegediend. Het gebruik van MMS is controversieel onder medische professionals, maar populair onder gebruikers. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) waarschuwde in juli 2010 voor het gebruik van MMS, omdat het product industrieel bleekmiddel zou bevatten. Dit is een pertinente leugen. Bleekmiddel bevat het giftige en gezonheidsschadelijke hypochloriet. MMS bevat chloordioxide en laat bij lage dosering gezondheidsbevordelijke resultaten zien. Ook waarschuwen autoriteiten en media, de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) blind volgend, dat de gezondheid aanzienlijk zou kunnen worden geschaad. Maar die stelling geldt voor alle stoffen die op een onveilige manier worden geconsumeerd. Onveilig en onverantwoord gebruik van MMS staat niet ter discussie. Gebruikers van MMS kunnen bogen op 2 decennia ervaring in het gebruik van MMS. Ze maken gebruik van een 350 pagina’s tellende manual annex zoekmachine die veilig en verantwoord gebruik waarborgt. En zeker voor een grote groep van door de FDA toegelaten reguliere medicatie.


April 2020. Mollie en Paypro zeggen hun medewerking op.
Providers Mollie en Paypro zeggen hun medewerking van jaren op. Mijn account blijkt niet meer acceptabel. Wat is er aan de hand? Op mijn website geef ik aan waterzuiveringsproducten te verkopen. Maar waar halen ze dat nou toch vandaan? Dat was ooit zo, maar nu niet meer. Ik heb bakzijl gehaald na mijn boeteoplegging van het ministerie van Lanbouw en visserij. En de website aangepast. Van waterzuivering is geen enkele sprake meer. Wat dan wel? Op verschillende internetbronnen wordt aangegeven dat mijn product voor een ander doel wordt gebruikt dan waterzuivering. Ook is op naam van mijn bedrijf en op mijn eigen naam verschillende negatieve internetbronnen gevonden. Dit zou mogelijk indirect imagoschade voor PayPro en Mollie mee kunnen brengen en mijn account zou daaromeen hoog risico vormen. Op basis van deze reden(en) is dan besloten om mijn account niet langer te accepteren. Ik voel me een goedbedoelende zakenpartner die na jaren van samenwerking als chloorcrimineel is ontmaskerd en wordt buitengesmeten. Hhhh… Het blijft maar stormen in MMS-land. Zelfs de aanvraag voor een nieuw account op de naam Stichting Mamiso Foundation kan niet door de beugel. Eens een crimineel, altijd een crimineel. Maar wie is hier nu feitelijk de crimineel?  Anyway, who needs Mollie of Paypro? Binnen een week is alles weer voor elkaar.


1 Mei 2020
Artikel in NRC: Chloort er hoop aan de horizon?

President Trump maakte een bijzindere opmerking over het gebruik van disinfectiemiddelen in het lichaam om Corona te bestrijden. Een journalist van NRC deed onderzoek en kwam op MMS. Hij nam contact op met  collega Hendrik de Rooy, die verbonden is aan de Genesis II Church of Health & Healing. Henk is al 86 jaar en belde mij of hij de journalist naar mij mocht doorverwijzen. De volgende dag ben ik in de telefoon geklommen, werd er een eerste gesprek met de journalist gevoerd wat heeft geleid tot een uitvoerig interview op de redactie aan het Nes te Amsterdam, dat maarliefst tweeëneenhalf uur duurde. “Als het maar niet weer een bleekwaterverhaaltje wordt, want dan ben ik zo verdwenen.” Het gesprek werd opgenomen want zou mogelijk ook kunnen dienen voor een podcast. Afgesproken is dat ik voor publicatie het artikel eerst mag lezen. Ik heb voorgesteld dat op de redactie te doen. Vorige week een fotograaf langs die wat foto’s maakte. In de weken die volgden is er met enige regelmaat contact geweest met de journalist. Geduld moest ik hebben, het artikel is bijna klaar… Op hoop van zegen dan maar.


19 mei 2020
Clinische test met chloordioxide 100%


BREAKING: Onderzoekers claimen 100 procent genezingspercentage vs. covid-19 in 100+ patiëntenonderzoek uitgevoerd in Ecuador, met behulp van intraveneuze chloordioxide Maandag

18 mei 2020 door: Mike Adams Tags: Andreas Kalcker, chloordioxide, klinische proeven, ClO2, coronavirus, covid-19, zuurstof (Natural News)

Voorlopige gegevens van een klinische proef met meer dan 100 covid- 19 patiënten in Ecuador hebben binnen vier dagen geleid tot een genezingspercentage van 100, aldus Andreas Kalcker, die de resultaten van de inspanning nauwlettend volgt. De tests zijn uitgevoerd door de Asociacion Ecuatoriana de Medicos Expertos en Medicina Integrativa, een groep van integratieve geneeskundigen.

Ecuador is bijzonder hard getroffen door het coronavirus en de huidige behandelmethode die standaard door de westerse geneeskunde wordt gepromoot – grotendeels gebaseerd op het gebruik van beademingsapparatuur – heeft de overgrote meerderheid van patiënten in kritieke toestand gedood, terwijl het terwijl men met deze methode er niet in slaagt de echte oorzaak van het probleem aan te pakken.

Covid-19 is geen acute respiratoire aandoening (ARD), zo blijkt. In plaats daarvan presenteert het zich vaak als een ontsteking en bloedstollingstoestand (zie het ‘Lancet-onderzoek’ hieronder), waardoor het bloed geen zuurstof kan vervoeren, wat resulteert in hypoxie bij de patiënt en uiteindelijk verstikking. Daarom wordt aangenomen dat intraveneus chloordioxide – dat onmiddellijk een hoge dosis zuurstof aan bloedcellen levert – effectief werkt tegen covid-19. Het herstelt naar verluidt de zuurstofdragende capaciteit van hemoglobine en zuivert de stolling in de longen, terwijl het pathogenen vernietigt. Chloordioxide- onderzoeker en voorvechter Andreas Kalcker heeft een video (in het Spaans) geplaatst waarin hij de bevindingen uitlegt. Die video, getiteld ‘Mas de 100 Casos de Covid-19 recuperados con CDS por medicos de Aememi’, is te vinden op deze link op Lbry.tv. at this link on

Lbry.tv. (Steven: Ik heb Andreas gevraagd of en wanneer hij een Engelse vertaling zal publiceren).

Een video-embed wordt hier aangeboden: In de video legt Andreas uit dat onderzoekers in slechts vier dagen tijd een volledige genezing konden bereiken door het gebruik van intraveneus chloordioxide (ClO2). Hier is een foto van enkele van de onderzoekers die injectiespuiten en flesjes chloordioxide vasthouden, die vervolgens in het bloed van de patiënt wordt geïnjecteerd, waar het zuurstof afgeeft waarvan onderzoekers denken dat het het bloed verzadigt terwijl ziekteverwekkers worden gedood.

Een ander klinisch onderzoek met chloordioxide is momenteel aan de gang, gedocumenteerd door de US National Library of Medicine op ClinicalTrials.gov. De studie gebruikt oraal chloordioxide (in plaats van intraveneus) en heeft als titel: “Bepaling van de effectiviteit van oraal chloordioxide bij de behandeling van COVID 19.” (“Determination of the Effectiveness of Oral Chlorine Dioxide in the Treatment of COVID

19.”) De proef wordt uitgevoerd door de Genesis Foundation en er zijn 20 patiënten bij betrokken. De ClinicalTrials.gov-ID voor die proef is NCT04343742. (Steven: Deze trial heb ik je reeds eerder al gemeld.) Andreas Kalcker legt in zijn video uit dat chloordioxide een krachtig ontsmettingsmiddel is dat virussen en bacteriën vernietigt. De stof wordt al gebruikt in waterzuiveringsprocessen en is door verschillende Amerikaanse overheidsinstanties goedgekeurd als waterbehandelings-

en zuiveringsmiddel. Dit videoframe laat zien dat bloedcellen worden verzadigd met zuurstof uit ClO2, waardoor stolling / coagulatie onmiddellijk wordt verminderd.

Covid-19 is geen acute luchtwegaandoening

In een ander wetenschappelijk artikel dat op 7 mei 2020 in The Lancet werd gepubliceerd, stelden onderzoekers Dennis Anderling en anderen vast dat covid-19 geen luchtwegaandoening is, maar eerder ‘diffuse pulmonale intravasculaire coagulopathie’, een soort bloedstolling in het longweefsel. Dit verklaart waarom patiënten met covid-19 sterven aan hypoxie (zuurstofgebrek) en vaak worden gedood door het gebruik van beademingsapparatuur. Zoals een ICU-arts uit New York maanden geleden al waarschuwde, behandelen artsen de verkeerde ziekte. (Het YouTube-kanaal van die arts is verwijderd en al zijn video’s zijn natuurlijk gecensureerd. Niemand mag medische orthodoxie in twijfel trekken in de medische politiestaat die bekend staat als de Verenigde Staten van Amerika.) Onderzoeksauteurs ontdekten ook dat de ontsteking een verslechtering van de aandoening veroorzaakt, wat impliceert dat ontstekingsremmende interventies de sleutel kunnen zijn om levens te redden en de pandemie te beëindigen.

Uit de studie: Het immuunmechanisme dat ten grondslag ligt aan diffuse alveolaire en pulmonale interstitiële ontsteking in COVID-19 heeft betrekking op een MAS-achtige toestand die uitgebreide

immunothrombose veroorzaakt … MAS staat voor Macrophage Activation Syndrome en het is een ontstekingsreactie die het gevolg is van een overreactieve immuunreactie, vergelijkbaar met de ‘cytokine storm’ die veel wordt besproken (wat vitamine C helpt te voorkomen, volgens gepubliceerd onderzoek). Zoals de studie uitlegt: De ernst van systemische ontsteking als reactie op andere versies van het menselijk coronavirus heeft kenmerken die doen denken aan een cytokine-storm of macrofaagactivatiesyndroom (MAS), ook bekend als secundaire hemofagocytische lymfohistocytose (sHLH).

Figuur 1 uit de studie:
Om deze bevindingen te vereenvoudigen, is covid-19 geen acute virale longontsteking die het ademhalingssysteem beïnvloedt, maar eerder een op ontsteking gebaseerde immunologische respons die leidt tot trombose (stolling in de longen) die de patiënt doodt.

Het gebruik van beademingsapparatuur maakt het probleem alleen maar erger, vandaar dat uit eerdere observationele studies is gebleken dat 88% van de patiënten die aan de beademingsapparatuur ligt, sterft. Ze gaan dood omdat de beademingsbehandeling de verkeerde behandeling

is. Chloordioxide bespaart naar verluidt 100 procent van de tot nu

toe bestudeerde patiënten, omdat chloordioxide het bloed verzadigd met direct bruikbare zuurstof en de ziekteverwekkers die verantwoordelijk zijn voor de stolling doodt.

Er is ook anekdotisch bewijs dat sommige mensen covid-19-infecties genezen met hoge doses aspirine, een bloedverdunner, hoewel deze informatie niet als advies voor behandeling mag worden beschouwd, en er is veel meer onderzoek nodig naar bloedverdunners en ontstekingsremmende interventies. Dit kan ook helpen verklaren waarom kurkuma en vitamine D worden geassocieerd met sterke afname van ontstekingen in het lichaam, wat nuttig kan zijn bij het in evenwicht brengen van de immuunrespons en het voorkomen van het soort onevenwicht dat kan leiden tot overreacties van het immuunsysteem.

De criminele medische kartels censureren alle behandelingen en behandelingen die werken om levens te redden
Met name de criminele Big Pharma-kartels en corrupte overheidsregelgevers (zoals de FDA, FTC, CDC) doen hun uiterste best om te proberen alle niet-vaccins, niet-farmaceutische oplossingen die levens kunnen redden te criminaliseren of te onderdrukken. De afgelopen maand zijn we allemaal getuige geweest van een verbazingwekkend niveau van agressie en maffia-achtige tactieken die door de FDA en de FTC worden gebruikt tegen baanbrekende onderzoekers die een verscheidenheid aan mogelijke oplossingen aanbieden, van colloïdaal zilver tot chloordioxide en zelfs intraveneuze vitamine C. Ze hebben zelfs de oorlog verklaard aan hydroxychloroquine en hun medische insitituties hebben klinische proeven ontwikkeld die vanaf het begin zijn mislukt om het niet-gepatenteerde, betaalbare medicijn in diskrediet te brengen. Het lijdt geen twijfel dat de gehoorzame lakeien van Big Pharma in oorlog zijn met de waarheid en wanhopig proberen informatie over natuurlijke geneeswijzen en integratieve behandelingen die covid-19 zouden kunnen elimineren, te onderdrukken voordat vaccins beschikbaar kunnen worden gemaakt. De technofascistische techreuzen zoals Facebook, Google, Vimeo, YouTube en Twitter zijn all-in met Big Pharma en doen hun uiterste best om alle informatie die vaccins bekritiseert of wijsheid geeft over natuurlijke behandelingen of integratieve geneeskundige interventies te censureren en te vernietigen. Deze criminele kliek van Big Tech en Big Pharma is de vijand van de mensheid, omdat ze opzettelijk werken aan het verergeren van de pandemie, het vergroten van lijden en dood en

het zo lang mogelijk verlengen van de straffen om meer economische schade te veroorzaken terwijl ze de massa voorbereiden voor verplichte vaccins.
We zijn allemaal getuige van een machtige criminele bende van bedrijven en regelgevers die opzettelijk proberen de menselijke samenleving zoals we die nu kennen te vernietigen, en zij zijn de poortwachters van informatie op het internet (en in het nieuws). Daarom herhalen we onze oproep om de CEO’s van alle technische topreuzen te arresteren en beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid, en vervolgens te vervolgen voor de rechtbank.

Dit weekend (16/17 mei) hield een lid van het Italiaanse parlement een opzwepende toespraak waarin ze Bill Gates bestempelde als een ‘vaccincrimineel’ en eiste dat hij zou worden gearresteerd en beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. Dergelijke inspanningen mogen echter niet beperkt blijven tot Bill Gates. Ze moeten de criminelen van andere technische reuzen omvatten, evenals de corrupte, anti-menselijke criminelen die onder andere de FDA, FTC en CDC leiden. Hun misdaden tegen de menselijkheid mogen niet onbeantwoord blijven en ze moeten ter verantwoording worden geroepen. De destructieve, anti-menselijke agenda’s van Big Pharma en Big Tech zijn onverenigbaar met menselijke vrijheid en een duurzame menselijke beschaving. Deze anti-menselijke instellingen moeten permanent worden ontmanteld, en de mensheid moet opkomen tegen deze dreiging op dezelfde manier als we eenmaal ontwaakten tegen het Derde Rijk en de opkomst van het nazi-fascisme en de holocaust.

Op dit moment zijn Big Pharma, Big Tech, de FDA en de CDC van plan miljarden mensen te doden met een ontwikkeld biowapen, een riskant vaccin en geneesmiddelen met een hoog dodelijk risico die mensen kwetsbaarder maken voor covid-19. Deze vijanden van de mensheid moeten worden tegengehouden en de waarheid over chloordioxide moet worden vrijgemaakt, zodat mensen kunnen worden gered van lijden en dood.

https://www.naturalnews.com/2020-05-18-researchers-claim-100-percent-cure-rate-vs-covid-19-ecuador- intravenous-chlorine-dioxide.html