MMS Petitienieuws

MMS verboden? Gezondheid verboden!

462 ondertekeningen

in English

19 December 2018: Petitie gestart!

Beste MMS vriend! Met uw bezoek aan deze pagina geeft u aan geinteresseerd te zijn in nieuws over de petitie:

“MMS VERBODEN? GEZONDHEID VERBODEN!”

Op 28 februari 2018 publiceerde de NVWA een eenzijdig en laakbaar onderzoek naar MMS, een eenvoudig oxidatiemiddel dat wereldwijd vanwege veelvuldig aangetoonde, positieve gezondheidsresultaten een toenemende populariteit geniet bij gebruikers. Overheidsorganisaties (NVWA, NIVM, BuRo), RTL4 Nieuws en diverse online nieuwsplatforms alsmede een TV-toxicoloog hebben ervoor gezorgd dat MMS in een kwaad daglicht is gesteld. Het gebruik ervan werd ontmoedigd, de verkoop aan banden gelegd. Leveranciers werden verbaliseerd, al dan niet beboet en daarmee benadeeld. En in de ogen van autoriteiten zijn wij (intelligente, zelfbewuste en zelfdenkende MMS gebruikers) niets meer dan een gewillige prooi van kwakzalverij en geldklopperij.

Deze hetze tegen MMS moet stoppen. De ontmoediging van het gebruik van de baan. Het verbod op verkoop opgeheven. De gezondheidsbevorderende eigenschappen van MMS verdienen de speciale aandacht van alle Nederlanders!

Wij, Steven (de petitionaris), Stichting Mamiso Foundation,  gebruikers en sympathisanten van MMS,

constateren

  • dat de NVWA een eenzijdig en laakbaar onderzoek naar MMS heeft gepubliceerd. Onterecht wordt gesuggereerd en geconcludeerd dat het gebruik van MMS tot ernstige acute en chronische gezondheidsrisico’s leidt.
  • dat de hetze tegen MMS door bovengenoemde organisaties en individuen een aanval is op het fundamentele recht op gezondheid en leven van alle Nederlanders.
  • dat iedere wet of maatregel, die beoogt de verstrekking van een aantoonbaar veilige en gezondheidsbevorderende substantie aan mensen te onthouden, geen stand kan houden. Dit is een misdrijf en rechtvaardigt verweer daartegen.
  • en verzoeken

De tweede kamer, in het belang van de gezondheid van alle Nederlanders, de minister van VWS te bewegen:

  • het eenzijdige en laakbare NVWA onderzoek nietig te verklaren.
  • in samenwerking met de petitionaris een onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken naar de gezondheidsbevorderende aspecten bij gebruikers van MMS.
  • het zelfbeschikkingsrecht op gezondheid en leven van iedere Nederlander te waarborgen in de geneesmiddelenwet. Dit is mogelijk door het begrip ‘volksmedicijn’ te definieren als zelfzorggeneesmiddel dat zonder recept of toezicht van een arts, apotheker of drogist door iedere Nederlander gebruikt, vervaardigd en ter hand kan worden gesteld.

Teken daarom de petitie!

19 December 2018:
Ik ben van mening dat mensen met gezondheidsproblemen baat kunnen hebben bij eenvoudige volksmedicijnen zoals MMS. Mijn speciale interesse bij het zelf produceren en verstrekken van MMS gaat vooral uit naar mensen die het middel preventief aanwenden of geen baat hebben bij reguliere medicatie en behandelmethoden. De enige grondslag die ik hanteer voor eigen gebruik is het HRP van Jim Humble. Helaas is het beleid van de Nederlandse overheid erop gericht om het gebruik van MMS te ontmoedigen en de verstrekking ervan aan banden te leggen. Ik ben van mening dat iedere wet of maatregel, die beoogt de verstrekking van een aantoonbaar veilige en gezondheidsbevorderende substantie aan mensen te onthouden, geen stand kan houden. Het is een misdrijf en rechtvaardigt verweer daartegen.

Het zelfbeschikkingsrecht op gezondheid en leven van iedere Nederlander is niet in de geneesmiddelenwet gewaarborgd. Hierdoor lopen onze burger- en mensenrechten niet in de pas. Om dit te herstellen dient het begrip ‘volksmedicijn’ voor de geneesmiddelenwet gedefiniëerd te worden.

Volksmedicijn: zelfzorggeneesmiddel dat zonder recept of toezicht van een arts, apotheker of drogist door iedere Nederlander gebruikt, vervaardigd en ter hand gesteld kan worden.

Donderdag, 17 januari 2019:
Laatste nieuws

Inmiddels zijn de meest recente, Nederlands sprekende gebruikers van Natufarm MMS per email geïnformeerd over de petitie. Dit heeft inmiddels geresulteert in ruim 200 handtekingen en dat is een fantastisch resultaat waarvoor ik iedereen wil bedanken. Op dit moment zijn de voorbereidingen om gebruikers te informeren die alleen in het Engels de petitie kunnen lezen. Ook dat gebeurt middels een nieuwsbrief. De verwachting is dat eind januari de resultaten van de campagnes gepubliceerd kunnen worden.

Hoeveel handtekeningen zijn er nodig?
Veel gebruikers vragen hoeveel handtekeningen er nodig zijn om de petitie te kunnen indienen. Het antwoord daarop is dat de hoeveelheid handtekeningen minder belangrijk is dan de kwaliteit ervan. Iedere handtekening staat voor een persoon die gemotiveerd vorm geeft aan zijn of haar onvrede en zich weerbaar toont. Het doel is om met deze groep, lijfelijk aanwezig, de petitie aan te bieden. Uitgaande van de Natufarm cliëntbase hoop ik op 1000 handtekeningen en tientallen getuigenissen die de petitie mede onderbouwen. De verwachting is nu dat het er enkele honderden zullen zijn. En dat is helemaal prima!

Deel uw MMS ervaring!


Om de petitie te ondersteunen bent u gevraagd uw ervaring met MMS te beschrijven en te delen, zodat deze aan de petitie kan worden toegevoegd. Met uw getuigenis levert u een uiterst belangrijke bijdrage aan de vooronderstelling dat de gezondheidsbevorderende eigenschappen van MMS de door de NVWA geschetste gezondheidsrisico’s overtreffen. Heeft u uw getuigenis al ingestuurd? Doe dat dan nu! Ze is onmisbaar!

DONEREN

U kunt de petitie ook ondersteunen door een donatie te doen. Op het donatieformulier zet ik uiteen waarom donaties nodig zijn en waaraan uw donatie wordt besteed.

Donderdag 17 januari 2019:
Apothekers mogen zelf vaker medicijnen maken.
Een bijzonder opmerkelijke actie van de minister voor MZS. Bruno Bruins ontpopte zich onlangs als een ware Robin Hood van de apothekerswereld. Ogenschijnlijk bewonderenswaardig en onverantwoordelijk tegelijk. Enerzijds staat Bruno op tegen grote farmaceuten die onder licentie geneesmiddelen maken zoals Orkambi en spoort hij namaak activiteiten van veel te dure of niet verkrijgbare medicijnen door apothekers aan. Anderzijds wenst hij diezelfde apothekers veel succes in de strijd met diezelfde grote fabrikanten. Maar waarschijnlijk niet zonder de gerustellende gedachte dat hij indien nodig de kwestie zelf wel zal fiksen.

Wat is hier nu precies aan de hand? Wat opvalt is dat Bruno zijn wens ‘dat apothekers vaker zelf medicijnen maken’ openbaar maakte tijdens de opening van het nieuwe laboratorium van de Haagse Transvaal Apotheek van apotheker Paul Lebbink. Dat is dezelfde apotheek die op recept Cannabisolie in CBD en THC olie levert aan patiënten. Zie hier de overheid als drugsleverancier. Paul ontpopt zich in dit licht als de maker van volksgeneesmiddelen en a;s namaker van geneesmiddelen. Bruno is degene die hem daarin ondersteunt. Bruno’s aanpak vond onlangs grond na onderhandelingen met Vertex, producent van het geneesmiddel Orkambi, dat door Paul werd nagemaakt. ‘Bruno en Vertex zijn er toch uitgekomen’ zo schrijft o.a. skipr.nl. Kleinschaligheid speelt hierin kennelijk een cruciale rol.

Kleinschaligheid troef
Als kleinschaligheid troef is, zoals in geval van MMS, zou er dan voor MMS geen weg liggen om Bruno te bewegen ten minste apothekers toe te staan om MMS te maken en te verstrekken? MMS is natuurlijk geen geneesmiddel, maar wordt door Bruno wel gezien als een pseudo-geneesmiddel. Tegelijkertijd – op basis van 20 jaar ervaring met Jim Humble’s MMS – kan er met een voor de hand liggende farmaceut als Andreas Kalcker bijvoorbeeld misschien een deal worden gesloten die een ICH conform toxicity study naar MMS en de financiering daarvan mogelijk maakt. Een paar miljoen euro in een deal tussen Andreas en Bruno zou voldoende zijn om de gezondheidsbevorderende werking van een paar druppeltjes chloordioxide bij het voorkomen en behandelen van ziekten binnen het spectrum van verkoudheid tot Malaria en van diarree tot Autisme wetenschappelijk te onderzoeken en vast te stellen. Waar het MMS en chloordioxide aangaat is handhaven en illegaliseren geen optie. Bij het uitblijven van politieke oplossingen die wet- en regelgeving toelaat vrije mensen hun funamenteel recht op gezondheid en leven te onthouden of te verbieden past maar één gedachte: ‘Nothing is lawfully right that is morally wrong.”

Bruno: noch geschoold noch bevoegd.
Tijdens de opening van het nieuwe laboratorium van Paul Lebbink maakte Bruno zelf een aantal capsules, al belanden die niet in de pillendoos van een patiënt. ‘Bruno is immers niet geschoold en bevoegd om medicijnen te maken en veiligheid gaat voor alles.’ zo stelt skipr.nl. Die stelling gaat mank. Het vullen van capsules met een door Paul nagemaakt medicijn onder toezicht van de apotheker zelf behoeft geen enkele bevoegdheid anders dan die door Paul zelf is verleend. In navolging van die stelling blijf ik van mening dat vrije mensen in Nederland het fundamentele recht niet onthouden mag worden eenvoudige volksgeneesmiddelen als MMS en Cannabis gerelateerde producten zelf te maken en te verstrekken. Zeker niet zolang deze niet op reguliere wijze mede verkrijgbaar zijn.

Met MMS en Chloordioxide de volksgezondheid verbeteren.
Als het Bruno – in zijn rol als nieuwe Robin Hood van de Nederlandse apothekerswereld – dus werkelijk te doen is om gezondheidscijfers in Nederland te verhogen en ziektecijfers te verlagen, zijn Jim Humble’s MMS en het CD programma van Andreas Kalcker in absulute zin de geëigende middelen om deze resulaten te op korte termijn te bereiken en daarmee de internationale politiek voor zijn aanpak te winnen.

Dinsdag 22 januari 2019: Anonimiteit troef
De verhouding tussen handtekeningen die anoniem (44%) en onder naam (56%) worden gezet is opmerkelijk. De reden laat zich raden. Vandaag meldde zich een MMS gebruiker die alleen per telefoon haar ervaringen wilde delen. MMS heeft haar allergieën opgelost. Maar haar relaas is niet bestemd voor de ogen van anderen die ook met allergieën te kampen hebben. In Nederland anno 2019 hebben veel mensen angst. Angst om zich uit te spreken. Angst om te delen met anderen wat goed voor ze is, wat positief voor ze werkt, wat functioneel voor ze is.

Vrijdag 1 februari 2019:
Constructief gesteggel met MMS kopstukken.

De verwachting dat eind januari de resultaten van de campagnes gepubliceerd konden worden heb ik niet gehaald. De Engelstalige export-mailing die ik had voorbereid bevatte veel informatie over MMS kopstukken van het eerste uur die zich vervolgens bij mij meldden met bezwaren. Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Mark Grenon en natuurlijk Jim Humble bewandelen inmiddels allemaal een eigen pad. MMS lijkt niet langer de katalisator te zijn, die de verbinding die er ooit tussen hen bestond, versterkt. Andreas Kalcker heeft niets meer op met MMS en bewandelt het reguliere pad op weg naar registratie van CD als medicijn. Een veelbelovende ontwikkeling waar zieke mensen op dit moment nog niet veel mee kunnen. Kerri Rivera, wereldwijd bewonderd en verguisd vanwege positieve resultaten met een eigen MMS protocol voor autisme, toont zich behoudend, enigzins gedesillusioneerd en teruggetrokken. Mark Grenon, drijvende kracht binnen de Genesis II Church of Health & Healing toont zich net zo weerbaar als altijd en wijst op de veranderingen binnen zijn organisatie. En Jim Humble? Die spreekt zich tegenover mij helder uit over wat MMS is en vooral niet is. Wat deze boeiende mensen met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal aangeven zich niet te kunnen verbinden aan activiteiten van derden, zoals ik, die in hun beleving ingaan tegen autoriteiten. Voor hen is dat niet de weg. En ondanks dat ik van mening ben dat ik dat niet doe, kan ik me natuurlijk levendig voorstellen dat zij dat zo ervaren. In die zin heb ik enige aanpassingen in tekst doorgevoerd. Op eigen voet ga ik nu verder met een export-mailing en petitietekst die door zuiverende gesprekken met boeiende mensen opnieuw geschoren en gestevend is. Volgende week staat ie op de rit om te worden verzonden. Let’s see what happens!

Woensdag 6 februari: Boete NVWA.
Gisteren ontving ik de verwachte boete naar aanleiding van de door de NVWA inspecteur vastgestelde overtredingen: € 2.500,-. De boete is opgelegd door de inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Opvallend is dat de brief door mr. W. Autar, namens de minister niet in natte inkt ondertekend is. Ik was er al van op de hoogte dat deze kennisgeving informatief is en geen geen besluit bevat in de zin van Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het voor mij niet mogelijk een beroep- of bezwaarschrift in te dienen. Reageren middels een zienswijze is wat mij thans resteert. Op een later tijdstip zal ik die zienswijze hier publiceren.

De aard van de vragen die ik aan het NVIC stelde
Kunt u mij informeren over klachten die het NVIC heeft ontvangen over het middel MMS in de periode van 2010 tot en met heden? Om hoeveel klachten gaat het precies? Wat is de aard of hoedanigheid van de klachten? In hoeveel gevallen gaat het om ernstige en zeer ernstige gezondheidsklachten? In hoeveel gevallen ligt de aard en wijze van het gebruik van MMS ten grondslag aan de klachten? In hoeveel gevallen is sprake van informatieverzoeken? Houdt u een persoonlijk dossier bij van deze klachten? Is bij u bekend om welke typen MMS het bij de diverse klachten gaat? Is bij u bekend om welke leveranciers van MMS het bij de diverse klachten gaat? Op 31 januari 2019 antwoordde het NVIC als volgt:

“Wij ontvangen slechts incidenteel vragen over MMS, doorgaans over lokale irritatie na direct contact met de componenten. In 2018 waren er geheel geen vragen over. Verder werken wij niet mee aan publicaties waarvan we niet weten wat de aard is, van wie ze komen of waar ze terecht gaan komen.

Uiteraard heb ik de gewenste informatie aan het NVIC verstrekt. Maar ondanks herhaalde verzoeken van mijn kant om de informatie te verkrijgen is het stil gebleven. Vandaag schreef ik het NVIC dat ik benieuwd blijf of zij alsnog bereid is mij van informatie te voorzien. Let’s wait and see.

Dinsdag 19 februari:
NVIC – Geen MMS gerelateerde klachten in 2018!

Het NVIC (Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum) maakt deel uit van het NVWA onderzoek naar MMS door inzicht te geven in meldingen van gezondheidsschadelijk gebruik van MMS. Onlangs heb ik in de hoedanigheid van onderzoeksjournalist voor EU news agency enkele vragen aan het NVIC gesteld.

Woensdag 20 februari:
Amsterdamse Bisschop onder vuur. (En ik ook!)

Fantastisch. Ik sta er weer eens gekleurd op! Met publicatie van naam en woonplaats wordt ik in één naam genoemd met bisschop Oduro en zijn kennelijk in Amsterdam gevestigde kerkgenootschap, waar ik geen lid van ben. De suggestie wordt gewekt dat ik op een of andere manier verweven zou zijn met de activiteiten van Uduro, die ik niet persoonlijk ken. Beetje verwarrend allemaal.

Een en ander is te lezen in een artikel van reporter Patrick Meershoek in Het Parool. Over de inhoud van dit artikel kan ik kort zijn. Zie hier een voorbeeld van de hetze tegen MMS en niet het vergelijkend gesprek. Ik vraag me af: is dit goede of slechte journalistiek? Is het te vergelijken met een werkend geneesmiddel tegen een slopende ziekte of te beschouwen als een kwaadaardig journalistiek gezwel met metastasen? Ik hoef deze klassiek geschoolde reporter toch niet te herinneren aan de leidraad van de Raad voor de journalistiek, de ethische code voor journalisten? Ingaan op de inhoud van deze kwestie doe ik niet, maar wil er wel dit van zeggen: voor mij is het helder dat Patrick Meershoek zich vrij heeft gevoeld om vrijwel ieder aspect van de beroepsethiek aan zijn laars te lappen. Anderzijds is het misschien zo dat ik ook moet begrijpen dat, indien het hier slechts om een column of opiniërende bijdrage gaat, veel van mijn tegenwerpingen mogelijk geoorloofde methoden zijn. Ik vraag me af waarom dat eigenlijk zo is. Het publiceren van mijn naam en adresgegevens enerzijds en het liegen over mijn professionele identiteit is in mijn ogen een voorbeeld van een ontluikende mediadictatuur die zich onder het mom van journalistieke vrijheid in Nederland op brede schaal aanmatigend ontwikkelt. In ieder ander corrupt systeem dat zichzelf toetst maar niet berispt of royeert, kunnen journalisten kennelijk ongehinderd de privacy van vrije- en anders denkende Nederlanders schaden. De volgende vraag dient te worden beantwoord: is het publiceren van mijn persoonsgegevens in dit artikel noodzakelijk geweest bij het aan de orde stellen van de kwestie Oduro? Was dit zinvol en geoorloofd? In iedere geval is het lastig en lasterlijk. Ik ga hem maar eens bellen.

Donderdag 28 fabruari:
Zienswijze voornemen tot boeteoplegging opgesteld en verstuurd.
Vandaag heb ik mijn zienswijze geschreven en opgestuurd aan Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Minister Bruno Bruins van VWS vanwege de NVWA Boete.

Maandag 4 maart 2019:
Patrick Meershoek geeft niet thuis

In de afgelopen twee weken heb ik 3 keer gebeld met de redactie van het Parool. De eerste keer was Patrick met vakantie. De tweede keer was hij niet te vinden, waarschijnlijk en route. Ik vraag aan de assistente om zijn telefoonnummer. Dat kan ze mij om privacy redenen niet geven. Maar mijn naam in de krant, dat mag wel? Ik verzoek de assistente aan Patrick te vragen om mij terug te bellen. Patrick belt niet terug. De derde keer is Patrick wederom niet aanwezig. Een nieuw terugbelverzoek is tot op heden onbeantwoord gebleven. Het woord doodzwijgen komt in me op. Ook van het NIVC krijg ik simpelweg geen antwoord.

Dinsdag 5 maart 2019:
Petitie officieel aangemeld!

Petitiestand vandaag: 424 handtekeningen en 96 MMS getuigenissen! Donderdag 28 februari is de petitie officieel aangemeld bij de griffie van de Tweede kamer. Alle 25 leden van de commissie voor VWS zijn daarvan individueel op de hoogte gesteld. Nadat de petitie op de agenda is gezet  is het aan de commissie of wij deze mogen aanbieden en zo ja, wanneer. Daarom is nu aan u allen de vraag aan de orde: Wie gaat er met mij mee om de petitie aan te bieden?

Parool opnieuw gebeld.
Opnieuw contact opgenomen met het Parool. Door voortdurende afwezigheid van Patrick Meershoek wordt ik doorverbonden met zijn chef Frank der Nederlanden. Deze vertelt mij dat Patrick met vakantie is en aanstaande maandag 11 maart weer op kantoor zal zijn en mij terug zal bellen. Hoorde ik 3 weken geleden niet hetzelfde zeggen? Zelfs die informatie strookt al niet. Geen nood, de aanhouder wint. Nog even afwachten dus.

Donderdag 7 maart 2019:
Bevestigingsbrief Tweede Kamer ontvangen.
Vanmorgen heb ik een bevestigingsbrief ontvangen van de griffie plenair/bureau wetgeving van de Tweede Kamer. Wat is dat toch met het niet ondertekenen van geautomatiseerde brieven? Geen naam erbij van een persoon, geen ondertekening, laat staan in natte inkt gezet. Ik mag dan wel een burger zijn waarmee geautomatiseerd gecommuniceerd kan worden, maar meer nog laat ik even weten dat ik een vrij mens ben die de behoefte heeft aan een klein stukje persoonlijk contact. Een naam en een in natte inkt gezette handtekening voldoet aan die minimumeis van intermenselijkheid, die ook de persoon die achter de automatisering zijn of haar werk doet, betreft.

Dinsdag 12 maart 2019:
Geen belletje van Patrick Meershoek.
Het verwachtte telefoontje van Patrick Meershoek is niet gekomen, helaas. Wat een schaamteloze en respectloze manier van journalistiek bedrijven! Voila, ik ben er klaar mee en heb vandaag een schriftelijke klacht ingediend bij zijn chef, Frank der Nederlanden. Daarin benoem ik mijn grieven en mijn voornemen om om aangifte te doen en een klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek. Dat laatste kan uiteraard pas nadat ik een reactie op mijn brief heb ontvangen. Wordt vervolgd.

Woensdag 13 maart 2019:
Petitie niet toegelaten.

Vanmorgen stond onze petitie op de agenda van de procedurevergadering die plaats vond in de Suze Groenewegzaal. Het overleg was op de website van de Tweede Kamer live te volgen. Het verslag ervan is te zijner tijd te raadplegen via de website van de Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl).

Commissievergadering stemt petitieverzoek af: ‘doodzwijgen is goud’.

Uiteraard heb ik deze vergadering live gevolgd. Wat mij opviel is dat lang niet alle commissieleden aanwezig waren. Campagnetijd?

Zoals ik het zelf gezien, gehoord en begrepen heb, heeft Mw. Lodders de leden voorgesteld de petitie voor aanbieden toe te laten. Eén commissielid, in mijn herinnering was dat Rens Raemakers van D’66, uitte daartegen bezwaar. Rens hekelde het geringe aantal handtekeningen (425) en veronderstelde dat de petitie een individuele actie van één persoon betreft. Geconcludeerd werd dat de petitie het om die reden niet verdiende om te mogen worden aangeboden. Daarop werd het bezwaar voorgelegd een ander commissielid, waarvan ik de naam helaas niet heb verstaan, die zich bij het bezwaar aansloot. Daarop werd het voorstel van Mw. Lodders stilzwijgend, dat wil zeggen zonder feitelijk in stemming te zijn gebracht, doorverwezen naar individuele kamerleden or fracties. Commissie assistent voor de griffier Mw. Post, Leslie Dujardin, verwoordde het besluit in haar email als volgt:

“In de procedurevergadering VWS van hedenochtend heeft de commissie besloten om het aan de individuele over te laten om op uw verzoek om een petitie te mogen aanbieden in te gaan.” Met ‘individuele’ doelde Leslie vermoedelijk kamerleden.

Helma Lodders (VVD) zit de commissievergadering (VWS) voor.
425 handtekeningen en ca. 100 getuigenissen mag op het eerste gezicht gering in aantal lijken. Maar schijn bedriegt.  Stel u eens voor dat al deze Nederlandse ondertekenaars, allemaal tegelijk plaats zouden nemen op de openbare tribune van de Tweede Kamer.  En denk dan nog eens goed na.
Aan de ronde tafel telde ik 14 commissieleden. 7 regeringspartijen en 7 oppositie. De petitie is dus vertegenwoordigd door 20 MMS gebruikers en 5 individuele getuigenissen per aanwezig commissielid!

Het is van belang niet te vergeten dat het om één casus van aan overmatig mms gebruik gerelateerde gezondheidsschade, gemeld in 2012, voldoende is geweest om in 2016 een twee jaar durend onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van MMS-gebruik te rechtvaardigen; met een uitkomst die naar mijn mening reeds van tevoren vaststond en die kamerleden Lodders, Rutte en Futselaar kennelijk voldoende reden heeft gegeven om Minister Bruins van VWS maandenlang lastig te vallen over de naar hun mening veel te lakse manier van handhaving door de NVWA.

Als éénpitter, die het niet eens is met autoriteiten inzake MMS wil ik, daarbij ondersteund door honderden Nederlandse MMS gebruikers, bereiken dat de hetze tegen MMS stopt. Ik heb het opportuun geacht om langs democratische weg te doen. Ik ben een petitie begonnen, die wij gezamenlijk hebben ingediend en waarmee wij gezamenlijk iets positiefs te vertellen hebben en willen bereiken.

Vandaag werd duidelijk dat, 5 maanden van intensieve voorbereiding en de getrooste moeite van maarliefst 400 MMS gebruikers, ondersteund met 100 opmerkelijke getuigenissen van door MMS genezen mensen ten spijt, in 2 minuten van tafel kan worden geveegd. Maar we weten allang dat doodzwijgen het devies is van corrupte machthebbers. Wat je niet kunt vertellen, kan je ook niet bereiken. Democratie? DEMONCRATIE!


Donderdag 14 maart 2019:
Hoe nu verder?

In de eerste plaats kruip ik in de pen met het secretariaat van de Kamercommissie van VWS met het doel antwoord te krijgen op de onderstaande vragen.  Zo ontstond het volgende gesprek.

Mijn vragen:
– Welke commissieleden waren bij de vergadering aanwezig?
– Wie maakte de notulen ten behoeve van deze vergadering?
– En zijn deze, voor zover het mijn petitieverzoek betreft, opvraagbaar?
– Wie was het commissielid die bezwaar heeft geuit tegen het voorstel van  voorzitter Mw. Lodders, om de petitie voor aanbieding toe te laten?
– Wie was het commissielid die het bovengenoemde bezwaar ondersteunde?

– Worden de camerabeelden van de vergadering bewaard?
– En zijn die opvraagbaar?

Antwoord Mw. H. Post:
Op de website van de Kamer (www.tweedekamer.nl) kunt u informatie vinden over de samenstelling van de commissie VWS. Daar kunt u ook informatie vinden welke leden  er aanwezig waren bij de procedurevergadering van afgelopen week. De commissie heeft zoals u weet besloten  om uw verzoek tot petitieaanbieding aan de commissie niet te honoreren  maar  dit over te laten aan individuele leden/fracties. Het besluit is door de commissie als geheel genomen. Het is daarbij niet gebruikelijk dat in de communicatie over de besluitvorming de input van de leden naar voren wordt gebracht.

Ik begrijp heel goed dat u teleurgesteld bent dat uw verzoek voor een petitieaanbieding  niet is gehonoreerd door de commissie. Maar dit neemt niet weg dat u contact kunt zoeken met individuele leden en fracties  om uw zaak nogmaals onder de aandacht te brengen. De samenstelling en contactgegevens van de leden van de commissie kunt u hier vinden.

Mijn antwoord:
Dank voor uw bericht en antwoord.

Kunt u mij alstublieft de URL sturen waarop ik kan vinden welke leden er aanwezig waren bij de procedurevergadering van afgelopen week? Ik kan het niet traceren. Verder kan ik niet de opnamen van de vergadering vinden bij ‘debat gemist’. Misschien kunt u mij daarvan ook de URL meedelen?

Ik meldt u dat teleurstelling is bij mij niet aan de orde is. Ik wil alleen maar graag van u weten of – en zo ja hoe – ik bezwaar kan maken of een klacht kan indienen tegen de beslissing.
 
Ik begrijp van u dat het niet gebruikelijk is dat in de communicatie over de besluitvorming de input van de leden naar voren wordt gebracht. Maar zulks betekent niet dat dit ontoelaatbaar is. Er bestaat een dwingende reden voor mijn verzoek. Waar het gaat om twee commissieleden die openbaar hebben verklaard bezwaar te hebben tegen het voorstel van Mw. Lodders, om de petitie voor te dragen voor toelating, maakt het voor mijn bezwaar of klacht van wezenlijk belang te weten om welke twee commissieleden het gaat. Ik zou de beelden terug moeten kunnen zien om er zelf achter te komen, maar kan ze niet vinden. 
 

U dient goed te begrijpen dat er diverse commissieleden zijn, waaronder Mw. Lodders zelf, voor wie ik van mening ben dat het ze heel goed uitkomt dat mijn petitie is afgewezen. De wijze en de grond waarop deze is afgewezen is onterecht en wekt  bij mij de indruk van bedrog. Een petitie is een geéigend, democratisch rechtsmiddel en geen enkele drogreden mag dit proces verstoren. 425 handtekeningen en 100 getuigenissen maken van de petitie een gezamenlijk project van honderden MMS gebruikers die zich momenteel op de achtergrond verenigen. Van een eenmans-actie is hier stellig geen enkele sprake!

Antwoord Mw. H. Post:
Geachte heer Soeten,

Bij deze de link naar de deelnemers aan de procedurevergadering. Procedurevergaderingen zijn voor zover ik heb kunnen achterhalen niet via debat gemist terug te kijken. Ik doe verder geen mededelingen over de afzonderlijke input van de leden tijdens de vergadering. U kunt zoals eerder gemeld uw zaak nogmaals onder de aandacht brengen van de leden van de commissie of de afzonderlijke fracties.

Tot slot laat ik u weten dat ik  de correspondentie met betrekking tot dit onderwerp met u beëindig.

Met vriendelijke groet,
H. Post

Mijn reactie:
Helaas vind ik de behandeling van de petitie in de door u  niet terug.
Ook zoekfuncties helpen mij niet.
Graag uw advies, dan hou ik ermee op.

Mw. J. Arentsen

De brievenlijst is vanwege privacygevoelige informatie niet openbaar.

Met vriendelijke groet,
Mw. J. Arentsen
Commissieassistent vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mijn antwoord:
Dank u voor uw antwoord.

Ik respecteer dit, want ik ben voorstander van het beschermen en niet openbaar maken van privacygevoelige informatie.
Maar mijn bedrijfsnaam, voornaam, achternaam en woonplaats zijn inmiddels mede door toedoen van de overheid, die u in bescherming neemt, in nationaal verband gemeengoed geworden. Mijn privacygevoelige informatie ligt op straat. En mijn recht op petitie om hiertegen in verweer te komen is met het niet toelaten ervan monddood gemaakt. Want zo gaat dat, in dit land.
Wordt vervolgd.
Donderdag 30 mei 2019:
MMS blijkt geen medicijn tegen uitputting en depressie.

Even normaal bijkomen dus. Lichamelijk en geestelijk bijtanken en vooral, resetten. Nooit heb ik ook maar één moment ingezien hoe mijn eigen toewijding en aandacht ook zijn negatieve lading kende en mij parten speelde. De uitspraak van de commissie bleek voor mij een knock out. Maar ook knock outs hebben hun functionele kant. Immers, dit exemplaar weerhield me van door gaan op dezelfde, schier uitzichtloze weg.Inmiddels zijn er 2,5 maand verstreken. De petitie ligt stil, maar in die tijd is er toch heel veel gebeurd.  In restrospect zal ik de tijdseindjes eens trachten aan elkaar te knopen. Te beginnen met de brief, die ik verpakt als tip aan de directie van het Zaans Medisch Centrum schreef, inzake het overlijden van een met NDM bespette patiënt. Want In het ZMC is kort geleden een patiënt overleden, vermoedelijk ten gevolge van een urineweginfectie met een multiresistente bacterie met NDM kenmerken. Dit heeft het ZMC gisteren bekendgemaakt.Na de eerste melding van het NDM-besmettingsprobleem bij het ZMC, waar van 9 gevallen sprake was, zijn sinds 2018 bij 38 patiënten een resistente NDM-darmbacterie aangetroffen. “Er zijn ingrijpende maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Dit beleid wordt dagelijks gemonitord en is de afgelopen maanden nauwgezet afgestemd met een landelijk team van externe deskundigen op het gebied van infectiepreventie.”

De betreffende bacterie is een zogeheten Citrobacter en behoort tot de Enterobacteriaceae. De Citrobacter in het ZMC draagt het enzym New Delhi-Metallo-beta-lactamase (NDM), dat de bacterie resistent maakt tegen veel van de gangbare antibiotica. Er zijn vanaf begin 2018 uitgebreide maatregelen genomen om verdere aanwezigheid te bestrijden van deze mondiaal oprukkende multiresistente bacterie. Er is door het ZMC een landelijk expertgroep ingesteld op het gebied van infectiepreventie die bestaat uit professoren, medisch specialisten  en andere experts op het gebied van microbiologie  en infectiepreventie en -bestrijding.

De landelijke expertgroep bevestigt dat – gezien het uiterst kleine risico –patiënten en bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken over eventueel besmettingsgevaar. Patiënten kunnen gewoon opgenomen en bezocht worden volgens de normale bezoekregeling. Dit sluit ook aan bij de richtlijn van het RIVM waar het ZMC regelmatig overleg mee heeft.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is uiteraard ook nu volledig ingelicht. De IGJ concludeert dat het duidelijk is dat het ZMC zich maximaal inspant om deze NDM onder controle te krijgen. De toename van de multiresistente bacteriën is een mondiaal probleem.

Aldus de nieuwsgaring.

Ik ben een simpel denkend mens en denk aldus: 38 mensen levensbedreigend ziek door besmetting met een resistente bacterie. Antwoord: MMS. Ik denk na en misschien tegen beter weten in, schrijf ik het ziekenhuis de volgende brief binnen het kader van de TIP-lijn.

“Mijn naam is Steven Soeten, Onderzoeksjournalist, verbonden aan European Press Agency en Geo Press. Mijn tip betreft het elimineren van de NDM bacterie met MMS/chloordioxide.

Sinds 2006 produceer en gebruik ik MMS, een eenvoudige manier om in situ kleine doses chloordioxide aan te maken. Chloordioxide is een eenvoudig oxidatiemiddel dat wereldwijd een toenemende populariteit geniet vanwege veelvuldig aangetoonde, positieve gezondheidsresultaten bij gebruikers. Ik gebruik MMS ten bate van mijn gezondheid en die van anderen, die mij daarom vragen.

Op 28 februari 2018 publiceerde de NVWA een, in mijn ogen, eenzijdig en laakbaar onderzoek naar MMS. Overheidsorganisaties (NVWA, NIVM, BuRo), RTL4 Nieuws en diverse online nieuwsplatforms alsmede een toxicoloog hebben ervoor gezorgd dat MMS in een bijzonder kwaad daglicht werd gesteld. Dientengevolge heb ik de levering van MMS in Nederland helaas moeten staken. De hetze tegen MMS is wereldwijd en gaat door tot op de dag van vandaag. In mijn ogen een schandelijke ontwikkeling, die veel meer mensenleed veroorzaakt dan het gebruik ervan. Er zijn geen mensen gestorven aan het gebruik van MMS, zelfs niet na pogingen tot zelfdoding met het middel.

Wereldwijd laat de ervaring zien dat, in de afgelopen 20 jaar, de gebruiksprotocollen voor MMS zodanig zijn uitontwikkeld, dat MMS volkomen veilig, effectief en zonder bijwerkingen kan worden ingezet. Niet veel mensen weten dat chloordioxide ‘s werelds meest effectieve, natuurlijke biocide is, en nog minder mensen (willen) weten dat, mits laag gedoceerd, onschadelijk voor mens en dier. In tegendeel, ervaring laat keer op keer zien dat verstandig gebruik van chloordioxide gezondheidsbevorderend uitpakt. Deze eenvoudige chemische stof wordt nog steeds niet ingezet als medicijn. Voor deze discussie is in dit bericht uiteraard geen plaats.

Mijn vraag aan u:
De NDM bacterie heeft een eerste leven opgeëist. Bent u bereid om met mij in gesprek te gaan over MMS en de (on)mogelijkheid om MMS, chloordioxide, aan de hand van de gebruiksprotocols van het Health Recovery Guidebook van Jim Humble, in te zetten bij de bestrijding van de NDM bacterie?

Graag verneem ik uw tegenbericht.
Hartelijke groet,
S.J. Soeten

Tips: Heeft u een tip of een verbeterpunt voor ons? Ook daarvoor kunt u dit formulier invullen. Wij nemen alle tips en verbeterpunten in overweging.
Uw melding is succesvol verstuurd. Er wordt binnen twee weken contact met u opgenomen. Heeft uw melding enige spoed? Neemt u dan direct contact op via abachri.n@zaansmc.nl of tel. 075 650 24 60.

Lees meer over deze bacterie