NRC

CHLOORT ER HOOP ACHTER DE HORIZON?

NIET ALS HET AAN NRC EN JOURNALIST ANDREAS KOUWENHOVEN (NRC) LIGT.

Een voorgesprek van 30 minuten. Een tweeëneenhalf uur durend interview op de redactie van NRC aan de Nes te Amsterdam. Honderd-en-één vragen, duizend en één antwoorden. Door mij gegeven in openheid, eerlijkheid en vertrouwen. Gedreven door een niets aflatend enthousiasme en overtuiging op basis van bijna 15 jaar ervaring met MMS en chloordioxide en de inmiddels wetenschappelijk aangetoonde, effective werking tegen Covid-19. Niets nalatende, diep persoonlijke kennis en inzichten; gedeeld en geschonken met het hart op de goede plek. Maar toch ook naiëf opportunistisch door het hechten van waarde aan het geloof dat er bij NRC een anker geslagen en een brug gebouwd zou kunnen worden naar wederzijds vertrouwen. En dat het ware verhaal gepubliceerd zou gaan worden. We zouden het samen doen. Voor en tegen in balans, eenieders waarheid verschoond van onwaarheden en leugens. 

Gelukt?
NOT!

Ik ga door: 16 uitgebreide emails, 28 WhatsApp gesprekken en 77 individuele tekstberichten. Door mij geïnvesteerd omdat een potentieel baanbrekend stuk journalistiek, met ruim baan voor deugdelijke content op mijn medewerking kan rekenen. 

Is dat het ook geworden?
NOT!

Familie, vrienden en kennissen weten dat ik nooit ‘chloor’ zou promoten als pseudo geneesmiddel. En dat ik nooit zou zeggen: ‘In naam van God, slik natriumchloriet’. Zaterdag 23 mei is er een NRC publicatie verschenen die helaas anders wil doen geloven.

En dan, ten meerdere spijt: 22 links naar wetenschappelijke studies, patenten, klinische trials. 100% positieve testresultaten van chloordioxide versus het Coronavirus. 100 positieve, algemene getuigenissen van MMS gebruikers. Een door mij betaalde toegang voor de journalist tot de uiterst informatieve videocursus over chloordioxide van Andreas Kalcker.  Een volledige kopie van het ebook van Jim Humble, voor velen de MMS (lees: chloordioxide) bijbel, het ‘Health Recovery Guidebook’. Met daarin opgetekend allesomvattende informatie over MMS, de wijze van veilig en effectief gebruik en alle links naar empirische bewijsvoering daaromtrent. Links naar de persoonlijke portalen van in mijn ogen toekomstige Nobelprijs winnaars voor de vrede, Jim Humble (Malaria), Kerri Rivera (Autisme), Andreas Kalcker (Biofysica), Mark Grenon (Een wereld zonder ziekte) en Theresa Forcades (Spaanse arts, non en MMS voorvechtster).  Dit alles in opperste bewondering voor deze helden, met de journalist Kouwenhoven besproken in woorden, op papier aangeleverd en digitaal met hem gedeeld. Hoopvol ter beschikking gesteld ter ondersteuning van degelijk en diepgaand journalistiek onderzoek en een spetterend artikel als fabuleuze synthese tussen ‘waarheidsvinding’ en ‘complotjournalistiek’.

Is daar iets van terug te vinden?
NOT!

Oh ja, dan de vingerwijzingen die verwijzen naar de huidige wereldwijde machtsgreep van Big Pharma, Big Tech en de zich wereldwijd uitrollende, draconische staatsvaccinatieprogramma’s onder toezicht van FDA, WHO, CDC en het in- en in corrupte Bill Gates netwerk. Corona. Lockdown. Dictatuur. Censuur. Facisme.
Mijn pluim is voor stichtingen vaccin-vrij en Highwire, platforms als Londonreal en Jensen.nl, experts als Judy Mikovits, Mike Adams en anderen.
Informatie met betrekking tot mijn eigen persoonlijke visie op een sociaal economisch desatreus en misleidend regeringsbeleid, apathische volksvertegenwoordiging, achterlijke overheidsmaatregelen, corrupte mainstream media, draconische, volslagen onzinnige wet-en regelgeving. Omdat ik ertoe verleid ben te spreken over wat ik zie dat er schuil gaat achter deze opgetuigde Coronacrisis en hoe dat te voorkomen zou zijn geweest. En nog. Hoe de geboden oplossingen niet worden toegelaten. Hoe onze samenleving, de grondrechten van mensen door maatregelen in een noodtempo wordt vernietigd. 

Heeft het zijn nut gehad? NOT.

Tenslotte dan ook nog een dikke, vette greep uit mijn persoonlijke voorstudies; een omvangrijk dossier ten bate van mijn eigen ‘schrijf-nou-eens-een-boek-of-een-filmscript-ambities met de titel “MMS, het verboden volksmedicijn”. Openheid over mijn eigen zakelijke identiteit, producten, diensten, ontwikkelingen en research. Tenslotte mijn privacygevoelige NAP gegevens, gekoppeld aan een uitgebreide fotosessie, hier gedaan in en om mijn huis te Belt-Schutsloot. 

Zijn die gerespecteerd? Heeft het er toe geleid dat NRC lezers volledig zijn geïnformeerd? Zijn ze verwend met de bovengenoemde epische, mindblowing en intelligente informatie? En heeft dit alles mij respectvol neergezet?
NOT.

Tja. En zo gaat dat dus. 

Download PDF: Mijn contact met Andreas Kouwenhoven van minuut tot minuut.

Meer weten over de andere kant van journalist Andreas Kouwenhoven?


26 mei 2020:  12:46
Emailgesprek met Andreas Kouwenhoven NRC

Steven:
Zou je mij, als dank voor mijn bijdrage, de beloofde auto opnamen willen toesturen zodat niet allen jij en NRC, maar ook ik die in bezit heb? Verder zou ik graag de originele opnamen van de fotograaf die in de publicaties zijn opgenomen willen ontvangen.
Daarnaast heb ik nog geen antwoord gekregen op de vraag op waarom het opportuun wordt geacht mijn naam en woonplaats te noemen en die van jou of de heer Oppenhuizen niet bijvoorbeeld. Tenslotte zou ik van je willen weten hoe je erbij komt om (in naam van God) de stof NATRIUMCHLORIET te hebben genoemd terwijl dit ‘chloordioxide’ zou hebben moeten zijn?
Andreas:
Hierbij een reactie op jouw vragen.

Ik heb de opname nog niet kunnen terugvinden, hij is uitgewerkt door mijn collega en ik hoop dat hij hem niet meteen daarna heeft verwijderd. Ik check het nog. Voor de foto’s kun je het beste de fotograaf benaderen, heb je zijn gegevens / mail nog? Over de afweging om iemands naam / woonplaats te noemen: In de regel wordt iedereen bij naam genoemd, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dat niet te doen. Bij mensen die in het artikel uitgebreid aan het woord komen wordt vaak ook hun achtergrond geschetst, zoals hun leeftijd / beroep / familiesituatie / opleiding / woonplaats. Dit geldt doorgaans niet voor een deskundige die kort wordt geciteerd in het artikel.
Tenslotte hebben wij het over natriumchloriet omdat MMS natriumchloriet bevat.
Steven:

Dat de opname gewist is betwijfel ik. Immers, ik vraag er al weken om, je zou deze eventueel ook voor een podcast gebruiken en het was simpelweg onze afspraak. Bovendien wis je daarmee een essentieel juridisch bewijsstuk waarmee citaten onderbouwd of weerlegd kunnen worden.
Natriumchloriet slikken is niet aan de orde en potentieel schadelijk voor de gezondheid. Zuks is noch door de kerk noch door mijzelf ooit verklaard. De bevestiging daarvan lees ik in je eigen woorden terug. Jullie hebben het over Natriumchloriet. Boven de kop staat ‘kerkgenootschap’ en daar boven de foto van mij. Ik ben van mening dat hiermee de suggestie wordt gewekt dat de opmerking door mij wordt gemaakt.Hoe zie jij dat zelf?
Andreas:

In het interview vertel jij zelf dat MMS natriumchloriet bevat. Verder staat het je uiteraard vrij een klacht in te dienen, maar wil ik je erop wijzen dat we het artikel voor publicatie aan je hebben voorgelegd, maar dat je toen geen bezwaar had tegen de juistheid van je quotes. Je bezwaar richtte zich erop dat er te weinig aandacht in het artikel zou zijn besteed aan de werking van MMS.
Steven:
Ik heb met jou gewoon op dit moment een open vraaggesprek en dat gaat niet over een klacht indienen. Respecteert NRC de raad voor de journalistiek? Of lapt het net als Trouw die organisatie aan z’n laars?
Ons gesprek bevat 2,5 uur intensieve uitleg. Het is opgenomen en mogelijk gewist. Aan het einde van ons gesprek betrapte jij jezelf erop dat he het woord chloordioxide niet hebt kunnen onthouden. Het duizelde je. Dit geeft aan dat het opgenomen gesprek en samenwerking duidelijkheid zou hebben kunnen verschaffen.
Nogmaals, MMS bevat natriumchloriet maar is in die vorm NIET bedoeld voor inwendig gebruik en potentieel gezondheidsschadelijk. Ook het benoemen van chloor, bleekmiddel, wc schoonmaakmiddel, gootsteenontstopper etc, middelen waarmee jullie MMS graag willen vergelijken, is potentieel gevaarlijk. Immers, ervaring leert dat lezers hierdoor geen MMS, maar juist deze middelen gaan slikken.
Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen woorden maar niet die van jullie en zeker niet voor de inhoud van het artikel. Dat is de wereld op z’n kop.
Steven
Nogmaals, de bezwaren die ik heb gemaakt zijn gedaan en te lezen in de door mij aangepaste versie van het artikel, aan jou verzonden ruimschoots voor de deadline van 11 uur ’ochtends, op de dag voorgaand aan publicatie.
Kopteksten in krant en online zijn mij nooit voorgelegd en daardoor onbesproken gebleven. Dat doe wij dus sinds gisteren.
Steven
Zit er al schot in het vinden/sturen van de audio opname?  Ik heb Kees al een paar keer gemaild voor de foto’s maar hij antwoordt niet. Voorts ben ik in gesprek getreden met Prof. Opperhuizen van NVWA over zijn quotes in het artikel. Hij wil niet bevestigen noch ontkennen dat de quotes zijn woorden exact weergeven. Wat kan jij me hieromtrent vertellen?
Andreas
De opname is vooralsnog niet boven water gekomen. Mocht dit het geval zijn, zal ik het je laten weten.
Verder wil ik duidelijk maken dat ik niet van plan ben om heen en weer te blijven mailen over allerlei vragen die je te binnen schieten omtrent het artikel. We hebben het voor publicatie over jouw quotes gehad, en die klopten, hoewel je graag meer aan het woord had willen komen in het artikel over de werking van MMS. Ook heb ik je nu laten weten hoe we bij de kop komen: omdat MMS natriumchloriet bevat, en jij dit zelf tijdens het interview hebt verteld. Het is mij duidelijk dat jij het daar niet mee eens bent, daar kan ik niets aan veranderen.
Steven
Ik begrijp dat je de communicatie met mij wilt beïndigen. Dat is prima. Maar belofte maakt schuld. Jij hebt je interview, je foto’s en alle informatie die je nodig had voor een intelligent en informatief stukje journalistiek. Dat is het helaas niet geworden. Mij heeft het echter louter positieve reacties en een verhoogde interesse naar mms opgeleverd. Je hebt me misleid en bedrogen, maar dat is je niet gelukt. Je hebt al je kundigheid tot onkunde gemaakt en aangewend om mij en mms persoonlijk voor gek te zetten, te schande te maken. Maar ook daarin heb je gefaald en geen succes behaald. Respectloosheid verdient ook geen pluim, Andreas Kouwenhoven. Je breekt gemakkelijk al je beloften, je laat mij geen kopie van de audio opnames, geen foto’s, ondanks dat ik daar recht op heb. En dat recht zal ik halen, links of rechtsom. En zo is de waarheid. Het enige wat ik jou nog te vertellen heb is dat de weerstand tegen jou soort journalistiek en fake media in de samenleving sterk aan het toenemen is. En in dat verband is jouw naam voor de toekomst net zo bekend en openbaar als de mijne.

Ik groet je en verwacht niets meer van jou.
Steven

PS: Vul je voorraad MMS boeken aan, want ze lijken niet aan te slepen!


Einde communicatie: 28 mei 2020, 12:05 uur